Thành lập hội đồng thương lượng tập thể cần điều kiện gì?

  • 24/09/2020 13:27
  • 0 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài
ANTD.VN - Bộ LĐ-TB&XH vừa có văn bản gửi các bộ, ngành lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Thông tư quy định về chức năng, nhiệm vụ, hoạt động của Hội đồng thương lượng tập thể.

Theo quy định của pháp luật, thương lượng tập thể là việc đàm phán, thỏa thuận giữa một bên là một hoặc nhiều tổ chức đại diện người lao động với một bên là một hoặc nhiều người sử dụng lao động hoặc tổ chức đại diện người sử dụng lao động nhằm xác lập điều kiện lao động, quy định về mối quan hệ giữa các bên và xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định.

Tại dự thảo Thông tư quy định về chức năng, nhiệm vụ, hoạt động của Hội đồng thương lượng tập thể, Bộ LĐ-TB&XH quy định rõ về điều kiện để thành lập Hội đồng thương lượng tập thể.

Cụ thể, văn bản đề nghị thành lập Hội đồng thương lượng tập thể phải có thông tin về các doanh nghiệp tham gia thương lượng tập thể nhiều doanh nghiệp (tên, trụ sở chính, đại diện pháp luật); người giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng thương lượng tập thể; số lượng đại diện và người được cử làm đầu mối đại diện của mỗi bên (ghi rõ họ và tên và các thông tin cần thiết để liên hệ); dự kiến nội dung, quy trình, kế hoạch, hoạt động thương lượng tập thể; dự kiến các hoạt động hỗ trợ của Hội đồng thương lượng tập thể.

Bên cạnh văn bản đề nghị thành lập, Hội đồng thương lượng tập thể cần gửi kèm theo các văn bản: Danh sách có chữ ký của đại diện người sử dụng lao động và tổ chức đại diện người lao động của các doanh nghiệp đồng thuận tham gia Hội đồng thương lượng tập thể;

Văn bản thỏa thuận có chữ ký của các bên về: người được đề nghị làm Chủ tịch Hội đồng thương lượng tập thể kèm theo văn bản đồng ý của người được đề nghị làm Chủ tịch Hội đồng thương lượng tập thể hoặc đề nghị với cơ quan thành lập Hội đồng thương lượng tập thể cử người làm Chủ tịch Hội đồng thương lượng tập thể; số lượng đại diện của mỗi bên tham gia Hội đồng thương lượng tập thể;

Văn bản thỏa thuận có chữ ký của các bên thống nhất lựa chọn nơi đề nghị thành lập Hội đồng thương lượng tập thể đối với trường hợp các doanh nghiệp tham gia thương lượng tập thể có trụ sở chính ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tin cùng chuyên mục