Xe+

Thành lập Hội đồng Nhà nước thẩm định dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam

  • 14/07/2019 08:31
  • 0 bình luận
  • Ngân Tuyền
  • In bài

ANTD.VN -Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định chủ trương đầu tư dự án quan trọng quốc gia như dự án đường sắt tốc độ cao Bắc- Nam trong thời hạn 90 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ của dự án.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước để thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam (Hội đồng).

Theo quy định tại Nghị định 131/2015/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia: Cơ quan thường trực Hội đồng là Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổ chuyên gia thẩm định liên ngành là bộ phận giúp việc cho Hội đồng, gồm các chuyên gia của các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan khác có liên quan.

Hội đồng làm việc theo chế độ tập thể dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng. Phiên họp Hội đồng được coi là hợp lệ khi có ít nhất 50% số thành viên tham dự (kể cả người được ủy quyền).

Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Hội đồng Nhà nước thẩm định về Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc- Nam

Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Hội đồng Nhà nước thẩm định về Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc- Nam

Các ý kiến kết luận được thống nhất theo nguyên tắc đa số. Trường hợp tỷ lệ biểu quyết là 50/50 (bao gồm cả số có mặt tại phiên họp và số biểu quyết bằng văn bản gửi đến Hội đồng), vấn đề được thông qua theo ý kiến đã biểu quyết của Chủ tịch Hội đồng.

Kết luận cuối cùng thông qua các nội dung thẩm định dự án quan trọng quốc gia trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phải được ít nhất 2/3 số thành viên Hội đồng thông qua.

Ý kiến các thành viên Hội đồng được thực hiện bằng cách biểu quyết tại cuộc họp hoặc bằng văn bản gửi đến Hội đồng.

Cũng theo quyết định của Thủ tướng về thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước để thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Hội đồng được thuê liên danh tư vấn trong nước và tư vấn nước ngoài bảo đảm độc lập, khách quan với tư vấn lập dự án để thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án theo đúng quy định.

Việc thuê tư vấn thẩm tra và chi phí thẩm định, thẩm tra dự án thực hiện theo quy định tại các Điều 10, Điều 11, Điều 12 Nghị định số 131/2015.

Hội đồng được sử dụng con dấu và tài khoản (nếu cần) của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để phục vụ cho hoạt động của Hội đồng. Hội đồng tự giải thể sau khi kết thúc nhiệm vụ.

Liên quan đến tư vấn thẩm tra, theo quy định tại Nghị định 135/2015, tổ chuyên gia thẩm định liên ngành xác định nhà thầu tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện ngay công việc tư vấn, trình Chủ tịch Hội đồng thẩm định nhà nước thông qua.

Việc thuê tư vấn trong nước thẩm tra dự án được lựa chọn chỉ định thầu, công khai kết quả chỉ định thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Chi phí thẩm định và thuê tư vấn thẩm tra các dự án quan trọng quốc gia được tính trong tổng mức đầu tư dự án.

Cơ quan chủ quản đầu tư (hoặc được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư) gửi 1 bộ hồ sơ trình thẩm định (gồm tờ trình Thủ tướng, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo thâm định nội bộ, các tài liệu khác liên quan) để báo cáo Thủ tướng Chính phủ và 20 bộ hồ sơ đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư .

Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định chủ trương đầu tư dự án quan trọng quốc gia trong thời hạn 90 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ của dự án.

Dư luận hiện đang có nhiều ý kiến liên quan đến hai phương án làm đường sắt tốc độ cao của Bộ GTVT và Bộ KH-ĐT. Trong đó, phương án của Bộ GTVT báo cáo Thủ tướng Chính phủ là đường sắt tốc độ Bắc- Nam có vận tốc là 350k/h, với tổng mức đầu tư 58 tỷ USD.

Còn phương án báo cáo sau của Bộ KH-ĐT chỉ có vận tốc chạy tàu là 200km/h, đáng nói tổng mức đầu tư chỉ ở mức 26 tỷ USD.

Hai phương án này đang ghi nhận nhiều ý kiến cả ở giới chuyên môn lẫn các chuyên gia kinh tế cũng như người dân.

Tin cùng chuyên mục