Thành lập Hội đồng chuyên ngành xét tặng Giải thưởng nhà nước

  • 10/11/2011 23:10
  • 0 bình luận
  • Yên Vân
  • In bài
ANTĐ - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định thành lập 14 Hội đồng chuyên ngành xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú, Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2011 ở các lĩnh vực như văn học, múa, sân khấu, điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, kiến trúc…

Các Hội đồng này có nhiệm vụ tư vấn, lựa chọn giúp Hội đồng cấp Nhà nước xét chọn các tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú, Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước, đồng thời nghiên cứu, thảo luận, phân tích, đánh giá tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình; bỏ phiếu đánh giá đối với từng hồ sơ đề nghị xét tặng.                              

Tin cùng chuyên mục