Thành lập đoàn giám sát công tác bầu cử

  • 04/03/2016 07:28
  • 0 bình luận
  • Hùng Anh
  • In bài

ANTĐ - Thường trực HĐND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định thành lập Đoàn giám sát công tác bầu cử và kế hoạch giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn thành phố.

Hoạt động giám sát nhằm đánh giá tình hình công tác tổ chức, triển khai, thực hiện kế hoạch bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; đồng thời nắm rõ những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, từ đó đưa ra giải pháp tháo gỡ. 

Nội dung giám sát tập trung vào một số công tác cơ bản như triển khai quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, thành phố; kế hoạch của cấp huyện về công tác bầu cử; hiệp thương giới thiệu người ứng cử; ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu được bầu và chia khu vực bỏ phiếu bầu cử... 

Tin cùng chuyên mục