Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội:

Thẳng thắn nhìn nhận tồn tại, sớm khắc phục trên tinh thần cầu thị tiến bộ

  • 29/11/2014 19:47
  • 0 bình luận
  • Hồng Tuấn
  • In bài
ANTĐ - Ngày 29-11, dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc CATP Hà Nội, Công an Hà Nội đã tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP năm 2014. 

Dự hội nghị có đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban tổ chức Thành ủy; cùng đại diện Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Cục Tổ chức cán bộ - Bộ Công an, và các đồng chí là Bí thư Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ CATP Hà Nội.

Những kết quả tích cực

Được sự phân công của đồng chí Bí thư Đảng ủy CATP, Thiếu tướng Lưu Quang Hợi, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP đã trình bày tóm tắt báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ, Ban Giám đốc CATP; nêu kết quả các mặt công tác và thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế cần khắc phục.
Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung phát biểu tại hội nghị

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung phát biểu tại hội nghị

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung phát biểu tại hội nghị

Trong năm 2014, tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy (BTVĐU), Ban Giám đốc (BGĐ) CATP đã quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt chức năng tham mưu với Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo ANQG, giữ gìn TTATXH và xây dựng lực lượng Công an Thủ đô vững mạnh. Chỉ đạo thực hiện quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả 5 công tác trọng tâm có ý nghĩa đột phá trong năm 2014 của CATP, tạo nhân tố tích cực, thúc đẩy việc hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, yêu cầu nhiệm vụ công tác đặt ra.

Trong phần đánh giá kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra khi kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Phó Bí thư Đảng ủy CATP nêu rõ những vấn đề về đổi mới lề lối, phương pháp làm việc; công tác tổ chức, cán bộ, chế độ chính sách và giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCS luôn là việc làm thường xuyên, có sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ của tập thể BTVĐU - BGĐ CATP.

“Để đạt được những kết quả trên, CATP luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ, kịp thời của Thành ủy, HĐND, UBND TP, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và sự quan tâm phối hợp của MTTQ thành phố, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các Tổng cục, Bộ tư lệnh, các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, nhất là sự phối hợp, giúp đỡ, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân Thủ đô, để lực lượng CATP thực hiện tốt nhiệm vụ”, Thiếu tướng Lưu Quang Hợi nhấn mạnh.

Bên cạnh những kết quả, thành tích đạt được, Thiếu tướng Lưu Quang Hợi cũng đã nêu rõ những vấn đề tồn tại trong các mặt công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể BTVĐU - BGĐ CATP.

Thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại   

Đại diện lãnh đạo một số Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ CATP Hà Nội đã thẳng thắn đánh giá, phân tích những ưu điểm và tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể BTVĐU - BGĐ CATP; đồng thời nêu rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Bí thư Đảng ủy, Giám đốc và tập thể BTVĐU - BGĐ CATP trong công tác đảm bảo ANCT, TTATXH.
Cán bộ Phòng QLXNC tận tình hướng dẫn nhân dân làm thủ tục hộ chiếu

Cán bộ Phòng QLXNC tận tình hướng dẫn nhân dân làm thủ tục hộ chiếu

Cán bộ Phòng QLXNC tận tình hướng dẫn nhân dân làm thủ tục hộ chiếu

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn kiểm điểm tự phê bình và phê bình, nhiều vấn đề liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo trên lĩnh vực đảm bảo ANCT - TTATXH, cải cách hành chính, xây dựng lực lượng, hậu cần… của tập thể BTVĐU - BGĐ CATP đã được thảo luận, nhận xét kỹ càng, trách nhiệm, trên tinh thần xây dựng để khắc phục và phát huy tính sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ.

Tiếp đó, các đồng chí trong tập thể BTVĐU - BGĐ CATP đã phát biểu ý kiến, nêu rõ những mặt mạnh và tồn tại trong các mặt công tác lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị CATP thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2014, và bày tỏ mong muốn nhận được nhiều hơn nữa những ý kiến đóng góp tâm huyết của CBCS ở cơ sở, để thấy được những mặt còn hạn chế để khắc phục, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Các ý kiến tham gia góp ý của các đại biểu dự hội nghị đều bày tỏ sự nhất trí cao với những ưu điểm đã được trình bày trong báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của BTVĐU - BGĐ CATP. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề xuất những phương hướng trên từng lĩnh vực được phân công trong thời gian tới, nhằm góp phần đảm bảo ANCT - TTATXH địa bàn Thủ đô, và thực hiện thắng lợi các mục tiêu xây dựng lực lượng Công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh, từng bước chính quy, hiện đại.

Sau 17 ý kiến đóng góp của các đại biểu dự hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đã phân tích, chỉ rõ những ưu, khuyết điểm và những vấn đề còn tồn tại trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể BTVĐU - BGĐ CATP; đồng thời tổng kết 9 vấn đề quan trọng, cần giải quyết, khắc phục hạn chế liên quan đến các mặt công tác chăm lo đời sống, sức khỏe, cơ sở vật chất cho CBCS; công tác tổ chức, đào tạo cán bộ; chế độ chính sách cho CBCS; phân cấp cụ thể công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của BGĐ - CATP, và một số công tác khác liên quan đến nhiệm vụ đảm bảo ANCT - TTATXH.

Lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực

Trong phần cá nhân tự kiểm điểm, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh những thành tích CATP đã đạt được trong năm 2014 được tạo bởi những nỗ lực, cố gắng của từng CBCS CATP, đã thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể BTVĐU - BGĐ CATP.
Công an Hà Nội luôn gần dân, giúp đỡ nhân dân

Công an Hà Nội luôn gần dân, giúp đỡ nhân dân

Công an Hà Nội luôn gần dân, giúp đỡ nhân dân 

Chia sẻ nguyên tắc, tinh thần làm việc của bản thân: “Dẫn dắt mọi người cuốn hút với công việc và lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, đồng chí Bí thư Đảng ủy CATP thẳng thắn nêu và phân tích những mặt còn tồn tại trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo như chưa dành được nhiều thời gian để trao đổi, lắng nghe thông tin, tiếp thu ý kiến đóng góp ở cơ sở, và chưa tháo gỡ được hết những khó khăn trong công tác cán bộ tại các đơn vị cơ sở… “Những tồn tại nêu trên là do áp lực công việc lớn và phải tập trung thực hiện nhiều mảng công việc khác nhau”, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung bày tỏ và mong nhận được nhiều sự đóng góp ý kiến của các đại biểu, để thấy rõ những hạn chế, tồn tại cần khắc phục, sửa chữa trong thời gian tới.

Về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung nêu rõ tập thể BTVĐU - BGĐ CATP luôn thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP, tạo không khí dân chủ trong nội bộ BTVĐU - BGĐ; quan tâm hơn nữa đến đời sống, sức khỏe, cơ sở vật chất cho CBCS; tiếp tục có giải pháp nâng cao chất lượng CBCS với quy mô dài hạn.

Phát biểu về nội dung tự kiểm điểm của đồng chí Bí thư Đảng ủy CATP, Đại tá Đào Lê Bình, Bí thư chi bộ Báo ANTĐ nhận xét: “Đồng chí Giám đốc luôn có nguyên tắc, sáng tạo, quyết liệt trong công việc với những lộ trình cụ thể. Cùng với đó là sự công minh, rạch ròi trong mọi công việc, luôn bảo vệ đồng đội và có sức lôi cuốn, thu hút quần chúng; luôn tôn trọng, tranh thủ ý kiến của cán bộ cấp dưới, tập hợp lại một cách khoa học để triển khai thực hiện có hiệu quả’.

Đại tá Đào Lê Bình cũng thẳng thắn nhận xét những tồn tại của đồng chí Giám đốc trên một số lĩnh vực công tác và bày tỏ mong muốn Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung dành nhiều thời gian hơn để lắng nghe ý kiến của CBCS, bởi “điều đó giúp giải tỏa những áp lực công việc, vừa khích lệ, cổ vũ tinh thần phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đối với CBCS ở cơ sở”. Các đại biểu dự hội nghị đều bày tỏ nhất trí cao với ý kiến đóng góp cho cá nhân đồng chí Giám đốc CATP của Đại tá Đào Lê Bình, và khẳng định Giám đốc CATP luôn thực hiện tốt vai trò đầu tàu, lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của CATP đạt được những kết quả tốt.

Lần lượt các đồng chí trong tập thể BTVĐU, Phó Giám đốc CATP đã tự kiểm điểm bản thân trong các mặt công tác 2014 và đề ra những phương hướng nhiệm vụ trong năm 2015 với tinh thần cầu thị tiến bộ.

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung thay mặt tập thể BTVĐU - BGĐ CATP tiếp thu những ý kiến đóng góp thẳng thắn và quý báu của các đại biểu đối với cá nhân và tập thể BTVĐU - BGĐ CATP; đồng thời phân tích rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể BTVĐU - BGĐ CATP, và đề ra những giải pháp, phương hướng khắc phục trong từng lĩnh vực, nhiệm vụ cụ thể. “Tập thể TVĐU - BGĐ CATP thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại để sớm khắc phục, trên tinh thần cầu thị tiến bộ” - Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh.

Tại hội nghị, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ CATP đã bỏ phiếu đánh giá, phân loại cán bộ lãnh đạo, quản lý đối với 8 đồng chí trong Ban Giám đốc CATP để báo cáo Bộ Công an; 9 đồng chí trong BTVĐU - BGĐ CATP bỏ phiếu đối với 9 đồng chí trong BTVĐU - BGĐ CATP để báo cáo Thành ủy.

Tin cùng chuyên mục