Tháng 9-2018: Hàng loạt chính sách quan trọng có hiệu lực thi hành

  • 30/08/2018 14:30
  • 0 bình luận
  • Huệ Linh
  • In bài
ANTD.VN -Chủ thể được quyền khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công, doanh nghiệp được điều chỉnh giảm vốn Nhà nước…là những nội dung mới được quy định trong các văn bản pháp luật có hiệu lực thi hành trong tháng 9-2018.

Thông tư 59/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 219/2015/TT-BTC về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định, doanh nghiệp nhà nước đang hoạt động thực hiện điều chỉnh giảm vốn nhà nước trong các trường hợp: Cơ quan đại diện chủ sở hữu căn cứ tình hình thực tế của doanh nghiệp, sự cần thiết phải giảm quy mô hoạt động… để xác định vốn điều lệ giảm và báo cáo Thủ tướng quyết định xử lý giá trị vốn điều lệ giảm; Trường hợp cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo hình thức tách doanh nghiệp theo quy định tại Điều 19 Nghị định 91/2015/NĐ-CP…Thông tư có hiệu lực từ 1-9. 

Doanh nghiệp nhà nước đang hoạt động được điều chỉnh giảm vốn nhà nước trong một số trường hợp (ảnh minh họa)

Doanh nghiệp nhà nước đang hoạt động được điều chỉnh giảm vốn nhà nước trong một số trường hợp (ảnh minh họa)

Thông tư 67/2018/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, vận hành, trao đổi và khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về tài sản công quy định về quyền khai thác, sử dụng thông tin trong CSDLQG về tài sản công. Theo đó, Bộ Tài chính được khai thác thông tin về tài sản công của cả nước trong CSDLQG; Các Bộ, cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh có quyền khai thác thông tin tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trong CSDLQG; Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản kê khai trong CSDLQG có quyền khai thác thông tin tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị và các đơn vị trực thuộc (nếu có) trong CSDLQG.

Còn theo Thông tư 19/2018/TT-BTC quy định về xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương , từ 3-9, thời hạn gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư nội dung công bố điều kiện đầu tư - kinh doanh đối với nhà đầu tư nước ngoài là 5 ngày làm việc (quy định hiện nay là 5 ngày) kể từ ngày văn bản pháp quy được ban hành. Đối với VBQPPL của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ  cũng là 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản sửa đổi, bổ sung do Văn phòng Chính phủ gửi đến.

Cũng trong tháng 9-2018, nhiều văn bản pháp luật quan trọng khác có hiệu lực thi hành. Đó là: Nghị định 100/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; Thông tư 41/2018/TT-BGTVT quy định về danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ GTVT; Thông tư 15/2018/TT-BGDĐT quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng sư phạm do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Còn theo Quyết định 31/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực từ 20-9, một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng, tài chính, ngân hàng sẽ bị bãi bỏ như: Quyết định 135/2000/QĐ-TTG phê duyệt Đề án củng cố, hoàn thiện và phát triển hệ thống quỹ tín dụng nhân dân; Quyết định 117/2008/QĐ-TTG điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế đối với các đối tượng thuộc diện chính sách xã hội…

 

Tin cùng chuyên mục