Tháng 8-2017: Nhiều chính sách quan trọng có hiệu lực thi hành

  • 01/08/2017 06:30
  • 0 bình luận
  • Huệ Linh
  • In bài
ANTD.VN - Ngân hàng bảo hiểm tối đa 75 triệu đồng; lương hưu và trợ cấp của hàng loạt đối tượng tăng hơn 7%; EVN được quyền điều chỉnh giá điện tối thiểu 6 tháng/lần… Đó là những chính sách quan trọng có hiệu lực trong tháng 8-2017. 

- Quyết định 21/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hạn mức trả tiền bảo hiểm quy định, số tiền bảo hiểm được trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm theo quy định tối đa là 75 triệu đồng. Trong trường hợp tổ chức tín dụng lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả tiền gửi hoặc phá sản thì người gửi tiền sẽ nhận được số tiền bảo hiểm tối đa là 75 triệu đồng (tăng thêm 25 triệu so với quy định hiện hành). Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 5-8.

- Nghị định 76/2017/NĐ-CP về điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng được Chính phủ ban hành, có 8 đối tượng được tăng thêm 7,44% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6-2017, gồm: cán bộ, công chức, công nhân và người lao động; cán bộ xã, phường, thị trấn; người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định của pháp luật; quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu... Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15-8.

- Quyết định 24/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định, từ ngày 15-8, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) được điều chỉnh tăng hoặc giảm giá điện bình quân trong phạm vi khung giá do Thủ tướng Chính phủ quy định. Thời gian điều chỉnh giá bán điện bình quân tối thiểu là 6 tháng kể từ lần điều chỉnh giá điện gần nhất. Việc điều chỉnh này phải công khai, minh bạch. Trường hợp giá bán điện sẽ tăng cao hơn giá bán điện bình quân hiện hành từ 10% trở lên hoặc ngoài khung giá hoặc ảnh hưởng đến tình hình kinh tế vĩ mô thì Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính kiểm tra, rà soát và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến.

- Thông tư 61/2017 của Bộ Tài chính có hiệu lực từ ngày 1-8 quy định, việc công khai dự toán ngân sách có thể được thực hiện bằng một số hình thức như công bố tại kỳ họp, niêm yết tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị; phát hành ấn phẩm; thông báo trên các báo, đài hoặc đưa lên trang thông tin điện tử. Việc công khai dựa trên nguyên tắc đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin ngân sách. Bên cạnh đó, bảo đảm các yêu cầu bảo vệ bí mật Nhà nước theo quy định hiện hành. 

- Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông theo Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 1-8. Theo đó, thời gian nghỉ hè hàng năm của giáo viên là 2 tháng. Thông tư cũng quy định chế độ giảm định mức tiết dạy đối với các chức vụ kiêm nhiệm thay thế (hiệu trưởng, phó hiệu trưởng) không được quy đổi cho định mức tiết dạy hàng năm; Chế độ làm việc của giáo viên trường dự bị đại học. 

- Thông tư 59/2017 do Bộ Tài Chính ban hành nêu rõ, từ ngày 1-8-2017, chế độ thu - nộp, mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại thực hiện theo thông tư này. Việc nộp phí thẩm định trong thời hạn 10 ngày làm việc, tính từ lúc nhận văn bản chấp thuận vận hành thử nghiệm. Thông tư cũng quy định việc tổ chức thu phí thẩm định theo quy định, mức thu thẩm định cấp, điều chỉnh giấy phép xử lý chất thải nguy hại quy định từng khu vực địa lý hoặc nơi đặt nhà máy xử lý chất thải nguy hại. 

Tin cùng chuyên mục