Tháng 7/2018: Hàng loạt chính sách quan trọng có hiệu lực thi hành

  • 26/06/2018 11:24
  • 0 bình luận
  • Huệ Linh
  • In bài
ANTD.VN - Lương cơ sở tăng lên mức 1.390.000 đồng/tháng, người thi hành công vụ làm sai phải bồi thường tối đa 50 tháng lương, các tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an được kinh doanh vũ khí…là những chính sách quan trọng có hiệu lực thi hành trong tháng 7/2018.

Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định, từ 1/7/2018, mức lương cơ sở là 1.390.000 đồng/tháng. Đây là cơ sở để tính mức lương trong bảng lương, phụ cấp và thực hiện các chế độ khác cũng như tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí.

Nghị định 68/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, trong đó hướng dẫn chi tiết việc xác định mức hoàn trả tiền bồi thường của người thi hành công vụ. Theo đó, mức hoàn trả của người thi hành công vụ có lỗi cố ý gây thiệt hại nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự được xác định như sau:

Trường hợp số tiền Nhà nước đã bồi thường cao hơn 100 tháng lương của người thi hành công vụ gây thiệt hại tại thời điểm có quyết định hoàn trả thì mức hoàn trả là 50 tháng lương của người đó; Trường hợp số tiền Nhà nước đã bồi thường từ trên 80-100 tháng lương của người thi hành công vụ gây thiệt hại tại thời điểm có quyết định hoàn trả thì mức hoàn trả là từ 40-dưới 50 tháng lương của người đó nhưng tối đa là 50% số tiền mà Nhà nước đã bồi thường;

Nếu số tiền Nhà nước đã bồi thường từ 60-80 tháng lương của người thi hành công vụ gây thiệt hại tại thời điểm có quyết định hoàn trả thì mức hoàn trả là từ 30 - dưới 40 tháng lương của người đó nhưng tối đa là 50% số tiền mà Nhà nước đã bồi thường. Trường hợp số tiền Nhà nước đã bồi thường thấp hơn 60 tháng lương của người thi hành công vụ gây thiệt hại tại thời điểm có quyết định hoàn trả thì mức hoàn trả bằng 50% số tiền Nhà nước đã bồi thường. Nghị định có hiệu lực thi hành từ 1/7.

Từ 1/7/2018, lương cơ sở tăng lên mức 1.390.000 đồng/tháng

Từ 1/7/2018, lương cơ sở tăng lên mức 1.390.000 đồng/tháng

Nghị định 66/2018/NĐ-CP về chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán nhà nước nêu rõ,  từ 1/7, chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán nhà nước thực hiện theo Điều 1 Nghị quyết 325 về “Phê chuẩn bảng hệ số lương Tổng Kiểm toán nhà nước; bảng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Kiểm toán nhà nước; bảng hệ số lương của công chức Kiểm toán nhà nước; chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ, công chức Kiểm toán nhà nước; chế độ trang phục của cán bộ, công chức, viên chức Kiểm toán nhà nước”...

Nghị định 79/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ quy định, các tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an được kinh doanh vũ khí khi đáp ứng đủ các điều kiện: Được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Bộ trưởng Bộ Công an giao kế hoạch, nhiệm vụ kinh doanh vũ khí; Bảo đảm các điều kiện về an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy, phòng ngừa, ứng phó sự cố và bảo vệ môi trường; Kho, nơi cất giữ, phương tiện vận chuyển phục vụ hoạt động kinh doanh vũ khí phải bảo đảm điều kiện về an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy, phòng ngừa, ứng phó sự cố và bảo vệ môi trường…Nghị định có hiệu lực thi hành từ 1/7.

Nghị định 74/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 132/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa quy định, từ 1/7, 15 sản phẩm, hàng hóa được miễn kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu. Bao gồm: Hành lý của người nhập cảnh, tài sản di chuyển của tổ chức, cá nhân trong định mức miễn thuế; Hàng hóa tạm nhập khẩu để trưng bày, giới thiệu tại hội chợ triển lãm thương mại; Quà biếu, tặng trong định mức thuế…Những hàng hóa này không bao gồm xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, xe đạp điện.

Nghị định 65/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đường sắt nêu rõ, mức giảm 90% giá vé áp dụng cho người hoạt động cách mạng trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945; bà mẹ Việt Nam anh hùng; Giảm 30% giá vé áp dụng cho các đối tượng là thương binh; Giảm giá vé cho đối tượng là người khuyết tật đặc biệt nặng và nặng, người cao tuổi…

Cũng trong tháng 7/2018, hàng loạt thông tư quan trọng sẽ có hiệu lực thi hành. Đó là Thông tư 04/2018/TT-BTP ban hành 21 biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước; Thông tư 29/2017/TT-BNNPTNT ban hành quy chuẩn  kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm sữa tươi nguyên liệu; Thông tư 27/2017/TT-NHNN về sửa đổi Thông tư 03/2013/TT-NHNN quy định về hoạt động thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Thông tư 12/2018/TT-BYT quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; Thông tư 04/2018/TT-NHNN về sửa đổi Thông tư 08/2017/TT-NHNN quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng…

Tin cùng chuyên mục