Tháng 5-2021: Hàng loạt chính sách quan trọng về bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp có hiệu lực

  • 28/04/2021 11:10
  • 0 bình luận
  • H.L
  • In bài
ANTD.VN - Tăng mức hỗ trợ học nghề với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp, hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người lao động làm việc trong Khu kinh tế - quốc phòng ở vùng sâu, vùng xa…là những quy định mới sẽ có hiệu lực từ tháng 5-2021.

Quyết định 17/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Theo đó, từ 15-5, người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp đủ điều kiện được hỗ trợ học nghề quy định tại Điều 55 Luật Việc làm 2013 được hưởng hỗ trợ theo các mức sau:

Đối với người tham gia khóa đào tạo nghề đến 3 tháng: Mức hỗ trợ tính theo mức thu học phí của cơ sở đào tạo nghề nghiệp và thời gian học nghề thực tế nhưng tối đa không quá 4.500.000 đồng/người/khóa đào tạo.

Đối với người tham gia khóa đào tạo nghề trên 3 tháng: Mức hỗ trợ tính theo tháng, mức thu học phí và thời gian học nghề thực tế nhưng tối đa không quá 1.500.000 đồng/người/tháng.

Trường hợp người lao động tham gia khóa đào tạo nghề có những ngày lẻ không đủ tháng theo quy định của cơ sở đào tào nghề nghiệp thì số ngày lẻ được tính theo nguyên tắc: Từ 14 ngày trở xuống được tính là 0,5 tháng; Từ 15 ngày trở lên được tính là 1 tháng.

Trong khi đó, theo quy định hiện hành (Quyết định 77/2014/QĐ-TTg) mức hỗ trợ tối đa là 1 triệu đồng/người/tháng không phân chia theo thời gian đào tạo.

Tháng 5-2021: Hàng loạt chính sách quan trọng về bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp có hiệu lực ảnh 1

Tháng 5-2021, hàng loạt chính sách mới về bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp có hiệu lực (ảnh minh họa)

Nghị định 22/2021/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ 5-5 và thay thế Nghị định 44/2009/NĐ-CP nêu rõ, Nhà nước sẽ hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người lao động làm việc trong Khu kinh tế - quốc phòng ở vùng sâu, vùng xa...

Theo Nghị định này, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng chế độ, chính sách đối với các lực lượng làm nhiệm vụ tại Khu kinh tế - quốc phòng theo quy định:

Với quân số thuộc biên chế của Đoàn kinh tế - quốc phòng được hỗ trợ về đất ở để ổn định cuộc sống, yên tâm công tác tại địa bàn Khu kinh tế - quốc phòng; được đảm bảo các chế độ, chính sách ưu đãi theo quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng.

Lực lượng trí thức trẻ tình nguyện tham gia xây dựng Khu kinh tế - quốc phòng được các hưởng chế độ ưu đãi theo quy định của pháp luật có liên quan.

Người lao động, công nhân làm việc trong Khu kinh tế - quốc phòng ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo được nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế và các chế độ chính sách ưu đãi khác theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục