Tham mưu nhiều chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh tôn giáo

  • 12/11/2020 17:57
  • 0 bình luận
  • Hải Như
  • In bài

ANTD.VN -  Chiều 12-11, Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết 30 năm công tác Công an thực hiện đường lối của Đảng về công tác tôn giáo. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng dự và chỉ đạo Hội nghị. 

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Cùng dự hội nghị có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Lê Minh Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội và các ban, bộ, ngành có liên quan; Bí thư, Phó Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, đại diện Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cán bộ chủ chốt của lực lượng Công an.

Tham mưu nhiều chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh tôn giáo ảnh 1

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo hội nghị

Sau phát biểu khai mạc của Đại tướng Tô Lâm, Trung tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an đã trình bày nội dung tóm tắt Báo cáo tổng kết 30 năm công tác Công an thực hiện đường lối của Đảng về công tác tôn giáo.

Tiếp đó, các đại biểu đã tham luận, làm rõ hơn kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, rút ra bài học kinh nghiệm và góp ý bổ sung, hoàn thiện phương hướng công tác Công an thực hiện đường lối của Đảng về công tác tôn giáo trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng chúc mừng và biểu dương những thành tích mà lực lượng Công an đã đạt được trong 30 năm thực hiện đường lối của Đảng về công tác tôn giáo.

Tham mưu nhiều chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh tôn giáo ảnh 2

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị

Với vai trò nòng cốt, lực lượng Công an đã quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo; không ngừng đổi mới tư duy, chú trọng công tác nắm tình hình, chủ động phối hợp tham mưu với Đảng, Nhà nước, đề xuất cấp ủy, chính quyền các cấp nhiều chủ trương, giải pháp tăng cường bảo đảm an ninh trong tôn giáo; đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng vấn đề tôn giáo kích động chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, gây rối trật tự xã hội, xâm phạm an ninh quốc gia.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị Bộ Công an tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác công an thực hiện đường lối của Đảng về công tác tôn giáo.

Tham mưu nhiều chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh tôn giáo ảnh 3

Trung tướng Lương Tam Quang trình báo cáo tổng kết 30 năm công tác công an thực hiện đường lối của Đảng về công tác tôn giáo

Trong đó chú trọng vai trò của công tác vận động quần chúng, sự phối hợp của các ban, bộ, ngành, địa phương trong thực hiện đường lối của Đảng về công tác tôn giáo; yêu cầu các cấp, các ngành, lực lượng Công an quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ thực hiện công tác tôn giáo nói chung, công tác bảo đảm an ninh trong tôn giáo nói riêng có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, luôn nêu cao trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật công tác, không ngừng nâng cao trình độ, kiến thức về mọi mặt, nắm vững và thực hiện đúng các nguyên tắc, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo; luôn phấn đấu, rèn luyện tác phong công tác, tâm huyết trong công việc, thực sự gương mẫu trong cuộc sống và công tác.

Tham mưu nhiều chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh tôn giáo ảnh 4

Toàn cảnh hội nghị

Tổng kết và bế mạc hội nghị, Đại tướng - Bộ trưởng Tô Lâm trân trọng cảm ơn và chỉ đạo Công an các đơn vị địa phương quán triệt thực hiện có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư. Bộ trưởng Tô Lâm chân thành cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các ban, bộ, ngành, lãnh đạo các địa phương trong suốt 30 năm lực lượng Công an thực hiện đường lối của Đảng về công tác tôn giáo; đồng thời mong muốn lực lượng CAND sẽ tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội nói chung và bảo đảm an ninh trong tôn giáo.

Tin cùng chuyên mục