Tham mưu, chủ động đảm bảo an ninh kinh tế trên địa bàn Thủ đô

  • 29/12/2020 18:54
  • 0 bình luận
  • Hải Như
  • In bài
ANTD.VN -  Chiều 29-12, Phòng An ninh kinh tế Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình công tác công an nắm 2020; triển khai chương trình công tác công an năm 2021. Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc CATP dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trong năm 2020, Đảng ủy, lãnh đạo phòng An ninh kinh tế đã bám sát ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc và những nội dung trọng tâm của CATP đề ra để chỉ đạo đơn vị thực hiện các mặt công tác.

Đơn vị đã cơ bản làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động tập hợp báo cáo những vấn đề mới phức tạp nảy sinh có liên quan đến an ninh kinh tế. Từ đó chủ động tham mưu Giám đốc CATP chỉ đạo các đơn vị và CATP tham mưu Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP triển khai các chủ trương, chính sách và giải quyết các vấn đề phức tạp liên quan ANTT.

Tham mưu, chủ động đảm bảo an ninh kinh tế trên địa bàn Thủ đô ảnh 1

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đã tham mưu, phối hợp với các cơ quan doanh nghiệp triển khai thực hiện tốt các giải pháp công tác phòng ngừa, đặc biệt trong và sau thời gian dịch bệnh Covid-19 bùng phát trên địa bàn Thủ đô; các dịp nghỉ lễ, các kỳ cuộc cần tăng cường công tác bảo vệ; đã triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo giữ vững, ổn định an ninh quốc gia, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và Thủ đô.

Điểm nổi bật trong công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện là đơn vị đã tập trung nâng cao công tác nghiệp vụ cơ bản. Việc thực hiện các chỉ tiêu nghiệp vụ cơ bản đã bám đúng tiến độ, cơ bản các chỉ tiêu đều đạt và đạt vượt mức tiến độ đề ra.

Làm tốt công tác xây dựng lực lượng của đơn vị, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chỉ huy, tổ chức quản lý tốt cán bộ chiến sỹ bằng hiệu quả công việc.

Tham mưu, chủ động đảm bảo an ninh kinh tế trên địa bàn Thủ đô ảnh 2

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các cá nhân

Biểu dương những kết quả thành tích, dấu ấn của Phòng An ninh kinh tế, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn đồng thời thẳng thắn chỉ ra những tồn tại của đơn vị, gợi mở một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Theo đó cần quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc CATP tại hội nghị tổng kết công tác năm của CATP, đặc biệt lưu ý việc triển khai 5 nhiệm vụ quan trọng, có thời hạn cụ thể mà BGĐ CATP đã giao cho đơn vị tại chương trình công tác đảm bảo an ninh trên địa bàn Thủ đô năm 2021,

Chủ động đánh giá toàn diện các nguy cơ về an ninh kinh tế, nâng cao hiệu quả công tác ứng phó với các vấn đề an ninh phi truyền thống, nhất là an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh môi trường, an ninh nguồn nước sạch, biến đổi khí hậu, dịch bệnh. Làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản; tập trung rà soát, hoàn thiện quy trình, quy chế công tác, trong đó có quy chế phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự với các sở, ngành; khẩn trương sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhanh chóng ổn định theo mô hình, bộ máy mới,

Đối với nhiệm vụ trước mắt là bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn khẳng định, nhiệm vụ này đang rất cấp bách và nặng nề. Do đó, đồng chí Phó Giám đốc CATP lưu ý lực lượng an ninh kinh tế cần làm tốt công tác nắm tình hình, phối hợp chặt chẽ với công an các quận, huyện, thị xã, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.

Tin cùng chuyên mục