Tham gia đánh bạc, Trưởng phòng LĐ-TB&XH bị cách chức, phạt 35 triệu đồng

  • 20/08/2021 10:00
  • 0 bình luận
  • M.Khuê
  • In bài
ANTD.VN -  Ông Dương Vinh - Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Lao động-Thương binh và xã hội huyện Đakrông (Quảng Trị) bị cách hết chức vụ trong Đảng do có hành vi “tham gia đánh bạc”.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã quyết định thi hành kỷ luật ông Dương Vinh, Huyện ủy viên, Đảng ủy viên Cơ quan chính quyền, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Lao động-Thương binh và xã hội huyện Đakrông.

Lý do ông Dương Vinh bị kỷ luật bởi trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Huyện ủy viên, Đảng ủy viên Cơ quan chính quyền, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Lao động-Thương binh và xã hội huyện Đakrông, ông này đã thiếu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, thiếu gương mẫu trong sinh hoạt và lối sống; tham gia đánh bạc đã bị Tòa án tuyên phạt phạm tội “Đánh bạc” và xử phạt 35 triệu đồng.

Hành vi của ông Dương Vinh đã vi phạm pháp luật và Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống theo Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII;

Làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, tổ chức đảng, đơn vị nơi công tác và cá nhân đồng chí, tạo dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, tác hại và nguyên nhân vi phạm của ông Dương Vinh; căn cứ theo Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã quyết định thi hành kỷ luật ông Dương Vinh bằng hình thức Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin cùng chuyên mục