• Hà Nội yêu cầu giảm tần suất lễ hội

    Hà Nội yêu cầu giảm tần suất lễ hội

    ANTĐ - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị yêu cầu khắc phục tình trạng phô trương hình thức, lãng phí, tốn kém và thương mại hóa lễ hội trên địa bàn thành phố.