Tàu tuần duyên cỡ lớn Mỹ vừa bàn giao cho Cảnh sát biển Việt Nam, đổi tên là CSB 8020

  • 29/05/2017 11:23
  • 0 bình luận
  • Việt Hùng
  • In bài