Xe+

Tất cả các dự án đường sắt đô thị đều phải điều chỉnh tổng mức đầu tư

  • 27/03/2019 15:14
  • 0 bình luận
  • Hải Dương
  • In bài
ANTD.VN -Bộ GTVT cho biết, hầu hết các dự án đường sắt đô thị đang thực hiện đều phải điều chỉnh lại dự án và tổng mức đầu tư, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Quốc hội để xem xét, quyết định.

Theo Bộ GTVT, các dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP.HCM là công trình cấp đặc biệt, có tính chất đặc thù, kỹ thuật cao, công nghệ hoàn toàn mới lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam nên quá trình thực hiện còn nhiều khó khăn trong việc kiểm soát kỹ thuật, công nghệ.

Hơn nữa, nhiều hạng mục công trình không có trong quy trình, quy phạm của Việt Nam nên phải xin thỏa thuận của các bộ, ngành để sử dụng quy trình, công nghệ đường sắt đô thị của các nước tài trợ cho dự án.

Bộ GTVT cho biết, tất cả các dự án đường sắt đô thị ở Việt Nam đều tăng vốn

Bộ GTVT cho biết, tất cả các dự án đường sắt đô thị ở Việt Nam đều tăng vốn

Các quy định về hồ sơ thiết kế, dự toán, hồ sơ mời thầu mua sắm thiết bị giữa Việt Nam và các nước tài trợ cũng có nhiều khác biệt nên Bộ GTVT phải rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan làm cơ sở để triển khai thực hiện.

Mặt khác, Bộ GTVT cũng cho rằng, quá trình thực hiện dự án do nhiều yếu tố khách quan nên một số hạng mục công trình đã phải điều chỉnh lại thiết kế cho phù hợp với điều kiện thực tế, công tác giải phóng mặt bằng trong các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM rất phức tạp và thường kéo dài cũng làm ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thực hiện của dự án.

Đối với các dự án đang triển khai và chuẩn bị triển khai, trong thời gian tới, Bộ GTVT tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành liên quan đến  tăng cường công tác kiểm tra, kiểm định chất lượng công trình, tiến độ các dự án, nâng cao các giải pháp kỹ thuật-công nghệ, vật liệu và thiết bị.

Thông qua công tác kiểm tra, kiểm định, Bộ GTVT  Giao thông Vận tải đã phát hiện những sai phạm và có những biện pháp xử lý thích đáng, công khai trước dư luận.

Cụ thể, từ năm 2015 đến nay đã kiểm điểm, phê bình 138 trường hợp do có vi phạm về tiến độ, chất lượng công trình giao thông (trong đó 64 trường hợp nhà thầu thi công; 25 trường hợp tư vấn thiết kế; 28 trường hợp tư vấn giám sát và 21 trường họp các Ban Quản lý dự án, chủ đầu tư/nhà đầu tư).

Tin cùng chuyên mục