Tập trung thanh tra công tác giảm nghèo giai đoạn 6 tháng cuối năm 2020

  • 12/06/2020 14:45
  • 0 bình luận
  • Phạm Phương
  • In bài
ANTD.VN - Bộ LĐ-TB&XH vừa ban hành công văn về định hướng công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2020. Theo đó, 6 tháng cuối năm 2020, ngành LĐ-TB&XH sẽ tập trung thanh tra diện rộng việc thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo, trọng tâm là công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo.
6 tháng cuối năm 2020, ngành LĐ-TB&XH sẽ thanh tra diện rộng việc thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo

6 tháng cuối năm 2020, ngành LĐ-TB&XH sẽ thanh tra diện rộng việc thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo

Bộ LĐ-TB&XH cho biết, căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ của ngành, đặc biệt trong thực hiện chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Bộ LĐ-TB&XH định hướng công tác thanh tra 6 tháng cuối năm 2020, như sau:

Dừng thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế tại các doanh nghiệp theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản suất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid -19.

Từ nay đến hết năm 2020, ngành LĐ-TB&XH sẽ tăng cường công tác thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn lao động tại các công trình xây dựng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 553/CĐ-TTg ngày 14/5/2020. Tập trung thanh tra diện rộng việc thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo, trọng tâm là công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Bộ LĐ-TB&XH giao Sở LĐ-TB&XH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương triển khai thực hiện, trừ 06 huyện tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ LĐ-TB&XH trực tiếp thực hiện.

Tin cùng chuyên mục