Tập trung đổi mới doanh nghiệp nhà nước

  • 20/06/2011 22:54
  • 0 bình luận
  • Hà Linh
  • In bài
(ANTĐ) - Bộ KH-ĐT sẽ tập trung vào hình thức cổ phần hóa, coi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước là giải pháp then chốt trong quá trình đổi mới các doanh nghiệp này.

Bên cạnh đó, sẽ chú trọng kiện toàn tổ chức hoạt động của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty lớn; tiến hành rà soát lại ngành nghề kinh doanh, danh mục đầu tư, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động. Theo Bộ KH-ĐT, quá trình quản trị nội bộ doanh nghiệp nhà nước cần có sự thay đổi mạnh mẽ về chất, cơ chế giám sát từ phía cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước phải được tăng cường; tiếp tục nâng cao vốn tự chủ, tự chịu trách nhiệm về hiệu quả sản xuất kinh doanh và hoàn thành khung pháp lý cho hoạt động của doanh nghiệp nhà nước.

Tin cùng chuyên mục