Tập đoàn Hóa chất nhiều lần tìm ông Vũ Đình Duy mà không được

  • 07/11/2016 21:35
  • 0 bình luận
  • Hà Loan
  • In bài
ANTD.VN - Hôm nay, 7-11, tổ kiểm tra công tác tổ chức cán bộ và thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đã có thông báo kết quả làm việc về công tác quản lý cán bộ tại Vinachem.

Theo báo cáo của Vinachem với tổ công tác, ông Vũ Đình Duy (thành viên Hội đồng thành viên Vinachem) đã không đến cơ quan làm việc từ ngày 24-10-2016 đến nay. Vinachem đã nhận được 3 đơn đề tên ông Duy: 1 đơn (không đề ngày tháng) nhận ngày 25-10 xin nghỉ ốm từ 26 đến 28-10; 1 đơn đề ngày 31-10 xin nghỉ phép 30 ngày kể từ 01-11-2016 để đi khám bệnh tại nước ngoài; 1 đơn đề ngày 02-11 xin nghỉ phép năm hoặc nghỉ việc không hưởng lương.

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã liên lạc qua điện thoại với ông Duy nhưng không liên lạc được và đã cử 2 tổ (ngày 25 và 28 tháng 10) đến tìm ông Duy tại các địa chỉ nơi ở hiện nay, địa chỉ hộ khẩu thường trú (trong tờ khai sơ yếu lý lịch) và địa chỉ mẹ đẻ của ông Duy nhưng đều không liên lạc được. Hội đồng thành viên Tập đoàn đã họp ngày 27, 28, 31-10, sau đó mới báo cáo Bộ Công Thương.

Ngay sau khi làm việc với Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Tổ công tác đã làm việc với 2 kiểm soát viên chuyên ngành tại Vinachem, đề nghị Vinachem mở cửa phòng làm việc của ông Vũ Đình Duy tại Tập đoàn nhưng không phát hiện các dấu hiệu bất thường.

Hiện nay, tổ công tác đang tập hợp dữ liệu để báo cáo Bộ trưởng xin phương án xử lý tiếp theo. Trước mắt, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã có ý kiến chỉ đạo: yêu cầu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tiến hành xem xét làm rõ việc chấp hành kỷ luật lao động của ông Vũ Đình Duy theo quy định của pháp luật, báo cáo Bộ Công Thương xem xét tiến hành quy trình xử lý kỷ luật đối với ông Duy.

Ông Vũ Đình Duy được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam theo Quyết định số 1369 ngày 08-4-2016. Ông Duy được Hội đồng thành viên Tập đoàn phân công trực tiếp các lĩnh vực: Khoa học kỹ thuật - Công nghệ, an toàn lao động và môi trường, chất lượng sản phẩm, công tác định mức kỹ thuật và các nhiệm vụ, quyền hạn của Thành viên HĐTV theo quy định tại Quyết định số 139 ngày 16-5-2016 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam).

Tin cùng chuyên mục