Tạo thuận lợi để địa phương chủ động phát triển

  • 12/03/2015 11:44
  • 0 bình luận
  • In bài
ANTĐ - Sáng 12-3, thực hiện chương trình giám sát của HĐND TP Hà Nội, Đoàn Công tác số 2, do Phó Chủ tịch HĐND Lê Văn Hoạt dẫn đầu đã làm việc với huyện Phú Xuyên về tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND TP về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giai đoạn 2011-2015.
Phó Chủ tịch HĐND TP Lê Văn Hoạt phát biểu tại buổi làm việc

Phó Chủ tịch HĐND TP Lê Văn Hoạt phát biểu tại buổi làm việc

Phó Chủ tịch HĐND TP Lê Văn Hoạt phát biểu tại buổi làm việc Xác định việc phân cấp nguồn thu chi, ngân sách là nhiệm vụ quan trọng, HĐND TP đã tổ chức 2 đoàn công tác giám sát trực tiếp ở các quận huyện và Sở Tài chính, Sở Kế hoạch đầu tư. Nội dung là việc tham mưu ban hành quy định thực hiện phân cấp quản lý kinh tế, xã hội; phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi theo chức năng nhiệm vụ, lĩnh vực của ngành; tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý theo phân cấp; cơ chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ phân cấp giữa các ngành, các cấp.

Tại buổi làm việc, đại diện huyện Phú Xuyên cho rằng việc phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi thời gian qua là hợp lý, phù hợp với phân cấp quản lý KTXH tại địa phương và phù hợp với quy định của Luật ngân sách nhà nước, giúp địa phương chủ động trong việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước, phát triển KTXH, an ninh quốc phòng...

Tuy nhiên theo đại diện huyện Phú Xuyên, vẫn còn một số chỉ tiêu KTXH còn chưa phù hợp với giữa việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi như: chỉ tiêu dân số sử dụng nước sạch được giao cho huyện 38,2% tuy nhiên TP chưa kịp thời đầu tư xây dựng mới các nhà máy nước sạch hay việc phân cấp thanh tra tra xây dựng về thành phố trong khi công việc chủ yếu trên địa bàn các xã, thị trấn; hệ thống hỗ trợ nông nghiệp như đê điều, thủy lợi, hỗ trợ trồng trọt chăn nuôi gắn liền với địa phương nhưng lại phân cấp về thành phố nên chỉ đạo thời vụ, sản xuất, phòng chống dịch bệnh đôi khi chưa kịp thời...

Huyện Phú Xuyên kiến nghị, HĐND điều chỉnh mức chi cho các tổ chức đoàn thể, sự nghiệp giáo dục...Huyện cũng đề xuất điều chỉnh tỷ lệ nguồn thu từ tiền sử dụng đất với loại đất có diện tích trên 5.000m2 để huyện được hưởng 100% để tạo nguồn hỗ trợ các xã đầu tư xây dựng Nông thôn mới; tăng kinh phí cho các đoàn thể; xây dựng Nông thôn mới, phát triển làng nghề
Đoàn giám sát đã trao đổi, thảo luận cùng huyện Phú Xuyên những nội dung quan trọng tập trung vào nhiệm vụ thu, chi ngân sách của địa phương, làm rõ công tác chỉ đạo điều hành, quản lý thu, chi ngân sách, phân cấp quản lý kinh tế xã hội...
Khẳng định việc phân cấp thu chi ngân sách cần gắn liền với phân cấp quản lý kinh tế xã hội, sau khi lắng nghe công tác cụ thể các lĩnh vực cụ thể tại huyện Phú Xuyên, Phó Chủ tịch HĐND Lê Văn Hoạt cho rằng từ thực tế, việc phân cấp quản lý các lĩnh vực có chỗ vẫn chưa rõ ràng, ngân sách chưa được phân bổ tới một số công việc được giao cho địa phương và đặc biệt là chưa giao trách nhiệm đúng tầm cho địa phương.

Phó Chủ tịch HĐND TP đề nghị huyện Phú Xuyên trong thời gian tới cần tập trung chỉ đạo để nhiệm vụ thu, chi ngân sách đảm bảo kế hoạch 2015, có giải pháp để sử dụng hiệu quả từ nguồn thu quỹ đất công, hoa lợi công sản và nguồn thu từ quỹ đất; Tập trung vào việc đánh giá những bất cập trong phân cấp quản lý kinh tế xã hội với từng lĩnh vực cụ thể như y tế, nông nghiệp, giao thông đô thị... để đề xuất kịp thời để HĐND TP kiến nghị TP đề ra các giải pháp khắc phục tạo điều kiện thuận lợi nhất để địa phương chủ động phát triển.

Tin cùng chuyên mục