Tạo sự phối hợp cần thiết trong phòng chống tội phạm

  • 12/06/2011 13:00
  • 0 bình luận
  • Mạnh Hùng
  • In bài
(ANTĐ) - Vừa qua, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (SKSNDTC) và Liên đoàn Luật sư Việt Nam (LĐLSVN) đã tổ chức Lễ ký Quy chế phối hợp công tác giữa VKSNDTC và LĐLSVN.

Tạo sự phối hợp cần thiết trong phòng chống tội phạm

(ANTĐ) - Vừa qua, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (SKSNDTC) và Liên đoàn Luật sư Việt Nam (LĐLSVN) đã tổ chức Lễ ký Quy chế phối hợp công tác giữa VKSNDTC và LĐLSVN.

Để tăng cường sự phối hợp giữa VKSNDTC và LĐLSVN nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan, lãnh đạo VKSNDTC và LĐLSVN chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp xây dựng “Quy chế phối hợp công tác giữa VKSNDTC và LĐLSVN“. Việc ban hành Quy chế nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, có ý nghĩa quan trọng trong việc phối hợp giữa VKSND và tổ chức Luật sư các cấp, tạo điều kiện hỗ trợ nhau thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Quy chế gồm 3 chương và 9 điều, thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau, hướng tới việc phối hợp rộng rãi trong tất cả các mặt hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên, là nền tảng vững chắc cho việc mở rộng quan hệ hợp tác, trên tinh thần đoàn kết, xây dựng giữa hai bên.

Mạnh Hùng

Tin cùng chuyên mục