Tạo sự đồng thuận cao khi triển khai Luật Đất đai

  • 08/01/2014 06:54
  • 0 bình luận
  • Phương Mai
  • In bài
ANTĐ - Ngày 7-1, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) đã tổng kết năm 2013, triển khai nhiệm vụ quản lý Nhà nước về TN-MT năm 2014. 

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, tài nguyên là nguồn vốn tự nhiên đặc biệt quan trọng. Bảo vệ môi trường vừa là mục tiêu, vừa là nội dung cơ bản của phát triển bền vững. Nhiệm vụ quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển bền vững của đất nước.

Vì vậy, ngành TN-MT cần đặc biệt quan tâm đến nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước trên lĩnh vực TN-MT, nâng cao khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, cần tăng cường quản lý chặt chẽ, khai thác hiệu quả các nguồn tài nguyên của đất nước, trước tiên là về quản lý đất đai. Cần tuyên truyền một cách sâu rộng những điểm mới của Luật Đất đai (sửa đổi), tạo được sự đồng thuận cao của nhân dân trong tổ chức thực hiện; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập trong cơ chế quản lý đất đai hiện nay; đưa nguồn lực đất đai phục vụ thiết thực, hiệu quả cho xây dựng và phát triển đất nước.

Tin cùng chuyên mục