Tạo hành lang pháp lý để thanh niên phát huy sức trẻ

  • 11/09/2019 06:22
  • 0 bình luận
  • Minh Hiển
  • In bài
ANTD.VN - Sáng 10-9, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục họp Phiên thứ 37 thảo luận, cho ý kiến về Luật Thanh niên sửa đổi.

Báo cáo Thẩm tra dự án Luật Thanh niên sửa đổi của Ủy ban Văn giáo, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội cho biết: Đa số ý kiến thống nhất với sự cần thiết sửa đổi Luật Thanh niên với những lý do nêu trong Tờ trình của Chính phủ. Thường trực Ủy ban nhận thấy, qua hơn 10 năm triển khai thực hiện Luật, tình hình kinh tế - chính trị - xã hội đã có nhiều thay đổi, đặt ra nhiều vấn đề mới đối với thanh niên trong công cuộc xây dựng đất nước thời kì hội nhập. Vì vậy, việc sửa đổi Luật Thanh niên là yêu cầu tất yếu khách quan, một mặt đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đề ra, mặt khác nhằm thể chế hóa các quan điểm của Đảng về công tác thanh niên, khắc phục những bất cập trong thực tiễn thi hành. Thường trực Ủy ban nhất trí với sự cần thiết sửa đổi Luật nhằm tạo hành lang pháp lý, tạo điều kiện cho thanh niên phát huy sức trẻ, trí tuệ đóng góp vào sự phát triển của quốc gia, dân tộc.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cho biết: Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí về sự cần thiết xây dựng Luật Thanh niên (sửa đổi). Việc thực hiện Luật năm 2005 đã đạt kết quả tốt. Đây là hành lang pháp lý tạo cơ sở cho quản lý, chăm lo, giáo dục, phát huy vai trò của thanh niên, có tác động tích cực đến tổ chức, đặc biệt là Đoàn thanh niên cộng sản, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cũng như phát huy vai trò của thanh niên trong sự nghiệp đổi mới. Đặc biệt, trong quá trình thực hiện các phong trào thời gian qua đã khích lệ, đoàn kết thanh niên. 

Qua thực hiện luật đã bảo vệ được quyền, lợi ích hợp pháp của thanh niên, nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, các tổ chức với thanh niên đã được nâng lên. Hoạt động của các phong trào thanh niên đã nền nếp hơn, nhận thức của cấp ủy rõ hơn, góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước. 

Với những bất cập, chồng chéo mà các đại biểu nêu ra, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị cần được giải trình rõ việc sẽ làm, việc phải làm, không chồng chéo với luật khác, không nhắc lại những nội dung đã được luật khác quy định…

Tin cùng chuyên mục