Tạo điều kiện mọi mặt cho việc học tập nâng cao kiến thức

  • 17/07/2014 07:55
  • 0 bình luận
  • Châu Anh
  • In bài
ANTĐ - Thực hiện Kế hoạch số 164 của Bộ Công an về việc đẩy mạnh hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ, CATP Hà Nội đã có Kế hoạch số 188 để triển khai cụ thể. 
Tạo điều kiện mọi mặt cho việc học tập nâng cao kiến thức ảnh 1
Học tập giáo dục truyền thống tại Bảo tàng Công an Hà Nội

Theo đó, mục tiêu cụ thể đến năm 2020, bảo tàng, hệ thống nhà truyền thống sẽ tăng cường công tác bảo tồn, các hoạt động sưu tầm hiện vật; đổi mới nội dung, không gian trưng bày... Phấn đấu 100% bảo tàng, nhà truyền thống, khu di tích của CATP Hà Nội thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống; 50% nhà truyền thống của CATP Hà Nội tổ chức các hoạt động tuyên truyền giới thiệu nội dung và hoạt động của bảo tàng. Đối với thư viện, phòng đọc phải thường xuyên bổ sung sách báo nhằm nâng cao tri thức cho CBCS về mọi mặt; triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động thư viện; phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tọa đàm, nói chuyện nhằm nâng cao kiến thức về tình hình chính trị, pháp luật, quốc phòng an ninh... Đối với hệ thống CLB cố gắng thu hút được khoảng 60% cán bộ, chiến sỹ công an các đơn vị tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao phục vụ cho mục đích học tập, nâng cao kiến thức.Để đạt được mục tiêu này, CATP xác định cần làm tốt một số nhiệm vụ như củng cố đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng vật chất - kỹ thuật, hiện đại hóa phương thức hoạt động; chú trọng quy hoạch xây dựng, phát triển mạng lưới thiết chế văn hóa thư viện, bảo tàng, CLB đảm bảo các hoạt động học tập, dịch vụ phục vụ học tập, nâng cao kiến thức phù hợp với mô hình tổ chức, yêu cầu nhiệm vụ công tác, chiến đấu, học tập của CBCS và điều kiện kinh phí của từng đơn vị; Tăng cường hợp tác quốc tế, huy động nguồn lực nhằm tăng cường đầu tư triển khai thực hiện việc đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, phòng đọc, bảo tàng, nhà truyền thống của CAND. 

Tin cùng chuyên mục