Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình hành động:

Tạo chuyển biến rõ nét trong phòng cháy, chữa cháy

  • 25/09/2015 06:07
  • 0 bình luận
  • Minh Trí
  • In bài
ANTĐ - Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25-6-2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành. 
* Đưa kiến thức, kỹ năng về PCCC lồng ghép vào trường học

Nhiệm vụ, giải pháp đầu tiên của Chương trình là đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Bộ Công an được yêu cầu chỉ đạo lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng xây dựng các tin bài, phóng sự hướng dẫn người dân biện pháp phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn khi có sự cố, tai nạn, cháy, nổ xảy ra; biểu dương gương người tốt, việc tốt trong công tác phòng cháy, chữa cháy; phê phán công khai các hành vi thiếu trách nhiệm, các vi phạm nghiêm trọng về phòng cháy, chữa cháy của các tổ chức, cá nhân trên các phương tiện thông tin đại chúng để giáo dục phòng ngừa chung. Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo xây dựng nội dung, thời lượng bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy để lồng ghép vào chương trình giảng dạy, hoạt động ngoại khóa trong các nhà trường, cơ sở giáo dục phù hợp với từng cấp học, ngành học. Các bộ, ngành, cơ quan liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tăng cường chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật, hướng dẫn kiến thức về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ...

Tin cùng chuyên mục