"Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng lực lượng"

  • 18/01/2019 17:37
  • 0 bình luận
  • Hải Châu
  • In bài
ANTD.VN -  Là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội nêu tại hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai công tác năm 2019 khối xây dựng lực lượng, hậu cần và trực thuộc được CATP Hà Nội tổ chức chiều 18-1.

Trong năm 2018, theo Thiếu tướng Đào Thanh Hải, CATP Hà Nội đã chủ động tham mưu, đề xuất, đi đầu trong công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo đồng thuận, theo tinh thần Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Nghị quyết số 06 của Đảng ủy Công an Trung ương. Cụ thể, CATP đã hợp nhất Cảnh sát PCCC TP Hà Nội và CATP, đồng thời thành lập phòng Cảnh sát PCCC và CHCN - CATP cùng với 30 Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an các quận, huyện, thị xã; kiện toàn sắp xếp tổ chức 35 Phòng và 30 Công an quận, huyện, thị xã.

Cùng với đó, CATP đã chú trọng đổi mới nội dung, hình thức giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCS - CATP, nâng cao bản lĩnh chính trị, phòng ngừa suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đấu tranh với các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" theo tinh thần Nghị quyết TƯ4 khóa XII, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ CATP.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP chủ trì hội nghị

Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP chủ trì hội nghị

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, góp phần vào thành tích chung của lực lượng công an Thủ đô.

Chỉ đạo công tác năm 2019, Thiếu tướng Đào Thanh Hải nêu rõ, CATP đã xác định nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2019 là: "Năm hoàn thiện quy định, quy chế, quy trình công tác; tăng cường cơ sở” với phương châm "Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả"; do đó, công tác XDLL cần tập trung vào các mặt công tác như tập trung tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực sự rõ nét trong xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Thủ đô thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, liêm chính.

Ổn định bộ máy tổ chức, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; rà soát tổng thể bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, từng bước điều chỉnh bố trí biên chế ở các cấp Công an theo hướng thành phố 35%, cấp huyện 35%, cấp xã 30% trong tổng quân số; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã; đổi mới phương thức hoạt động của lực lượng Công an, trước hết là Công an cơ sở.

Giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, đề cao đạo đức, lối sống, tác phong và tính chuyên nghiệp của đội ngũ CBCS; phấn đấu tỷ lệ CBCS sai phạm bị xử lý kỷ luật chỉ dưới 0,5% tổng quân số.

CATP Hà Nội luôn làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tường, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Công an Thủ đô trong lòng nhân dân

CATP Hà Nội luôn làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tường, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Công an Thủ đô trong lòng nhân dân

Để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác nêu trên, Thiếu tướng Đào Thanh Hải đề nghị Thủ trưởng các đơn vị, Công an các quận, huyện, thị xã cần bám sát và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chương trình công tác của CATP đã đề ra, trong đó tập trung thực hiện 5 vấn đề trọng tâm về công tác xây dựng Đảng, XDLL. Đó là, quán triệt, thực hiện nghiêm Quy định số 08 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; xây dựng Đảng, XDLL Công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh, liêm chính, tăng cường “tương tác” với nhân dân để lắng nghe, giải quyết kịp thời những vướng mắc, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân ngay từ cơ sở.

Tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII, gắn với cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Rèn luyện bản lĩnh chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ liêm chính, coi trọng danh dự, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thường xuyên tự soi, tự sửa, luôn giữ mình trong sạch, vững vàng về tư tưởng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Nghị quyết số 06 của Đảng ủy CATƯ về chủ trương kiện toàn bộ máy Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả.

Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 100, Kế hoạch 399 của Giám đốc CATP về quản lý và phòng ngừa sai phạm đối với cán bộ, chiến sỹ CATP; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, việc chấp hành quy chế, quy trình công tác, Điều lệnh CAND. Kiên quyết đưa ra khỏi lực lượng Công an Thủ đô những cán bộ, chiến sỹ không đủ năng lực, trình độ, sa sút ý chí chiến đấu, suy thoái về đạo đức, lối sống; có căn cứ xác định việc tiêu cực gây hậu quả nghiêm trọng trong thi hành nhiệm vụ và xử lý trách nhiệm liên đới đối với người đứng đầu đơn vị.

"Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất, trong đó coi trọng cảnh báo, phòng ngừa và xử lý dứt điểm sai phạm, công khai kết quả thanh tra, kiểm tra, giám sát; xử lý nghiêm cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát không làm hết trách nhiệm, có biểu hiện “bao che”, phát hiện sai phạm nhưng không đề xuất hình thức xử lý" - Thiếu tướng Đào Thanh Hải nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục