Tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong công tác xây dựng, quản lý đô thị

  • 06/05/2016 15:51
  • 0 bình luận
  • Khánh Chi
  • In bài

ANTĐ - Ngày 6-5, tại Hà Nội, phát biểu bế mạc hội nghị cán bộ chủ chốt TP học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, để Nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống, các cấp uỷ đảng phải xác định rõ trọng tâm, trọng điểm gắn với đặc thù của Thủ đô, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong công tác xây dựng, quản lý đô thị, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh...

Bí thư Thành uỷ Hoàng Trung Hải phát biểu bế mạc hội nghị

Bí thư Thành uỷ Hoàng Trung Hải phát biểu bế mạc hội nghị

Bí thư Thành uỷ Hoàng Trung Hải phát biểu bế mạc hội nghị Tiếp theo chương trình làm việc, sáng 6-5, hội nghị đã được nghe Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung thông tin những nội dung cơ bản về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ TP; các Chương trình 01, 02, 04, 05, 07 và Chương trình 08 thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI của Đảng bộ TP vừa được thông qua. Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng, việc Hà Nội quyết định điều chỉnh một số chỉ tiêu chủ yếu trong Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ TP trên cơ sở tiếp thu tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, bảo đảm cho các chỉ tiêu phải bằng hoặc cao hơn các chỉ tiêu mà Trung ương đề ra, thể hiện sự quyết tâm chính trị rất cao của TP.

Giới thiệu những điểm mới nổi bật của Chương trình 05, 07 và 08 của Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho biết, TP đang nỗ lực rất cao để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của hệ thống chính trị, trong đó lấy con người là đột phá, công nghệ thông tin là nền tảng. Những phần việc cụ thể được trao trách nhiệm rõ ràng cho các cá nhân. Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng cho biết, TP đang tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh…

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung phát biểu tại hội nghị

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung phát biểu tại hội nghị

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung phát biểu tại hội nghị

Phát biểu bế mạc hội nghị, theo Bí thư Thành uỷ Hà Nội, việc học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ TP. Các cấp uỷ Đảng cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và gương mẫu thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cũng như bám sát tình hình, nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình để triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm.

Bí thư Thành uỷ Hoàng Trung Hải lưu ý, trước hết người đứng đầu phải chịu trách nhiệm truyền đạt, chỉ đạo xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân Thủ đô về Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; đổi mới việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt nghị quyết theo hướng xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, những nội dung cần đi sâu, phân tích kỹ đáp ứng yêu cầu của từng cấp uỷ; tăng cường thảo luận, đối thoại, khắc phục bệnh hình thức, học qua loa cho xong.

Sau hội nghị này, Bí thư Thành ủy yêu cầu cấp ủy đảng các cấp và lãnh đạo các địa phương, đơn vị phải bắt tay ngay vào việc cụ thể hóa nội dung của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết phù hợp với nghị quyết đại hội đảng bộ cấp mình và thực tiễn của cơ sở để chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện kịp thời, đồng bộ và có hiệu quả. Đối với cấp TP, cần tập trung triển khai có hiệu quả Chương trình hành động của Đảng bộ TP thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ TP, phù hợp với đặc thù của Thủ đô Hà Nội.

Nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, các cấp, các ngành cần tập trung thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 51 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 05 của Thành ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính trong cả hệ thống chính trị TP. Đồng thời tiếp tục thực hiện ”Năm trật tự và văn minh đô thị 2016”, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong công tác xây dựng, quản lý đô thị, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh...

Tin cùng chuyên mục