Tăng số lượng CBCS nữ trong lực lượng Công an Thủ đô

  • 04/12/2016 11:12
  • 0 bình luận
  • Châu Anh
  • In bài
ANTD.VN - CATP Hà Nội hiện có 3.500 CBCS nữ, chiếm gần 20% tổng số CBCS của CATP, tăng gần 3% so với cuối năm 2015, được bố trí ở 46 phòng ban và 30 quận, huyện, thị xã.

Đánh giá kết quả hoạt động công tác vì sự tiến bộ phụ nữ, bình đẳng giới năm 2016, cho thấy, hiện nay, CATP Hà Nội có 3.500 CBCS nữ, chiếm gần 20% tổng số CBCS của CATP, tăng gần 3% so với cuối năm 2015, được bố trí ở 46 phòng ban và 30 quận, huyện, thị xã. Số CBCS nữ tham gia cấp ủy Đảng chiếm 6,7%; tham gia lãnh đạo cấp phòng là 19 đồng chí và chỉ huy cấp đội, phường là 307 đồng chí; tỷ lệ cán bộ hội trẻ dưới 35 tuổi chiếm 74%...

Nữ CBCS hướng dẫn người dân kê khai thủ tục hành chính

Nữ CBCS hướng dẫn người dân kê khai thủ tục hành chính

Có được kết quả này là do trong năm 2016, Đảng ủy CATP  tiếp tục hướng dẫn cấp ủy các đơn vị rà soát, kiện toàn tổ chức và đội ngũ cán bộ hội. Chủ động phát hiện tạo nguồn và đề xuất các biện pháp xây dựng quy hoạch đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ trẻ; tham mưu với các cơ quan chức năng điều chỉnh những chính sách còn bất cập, đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới trong CAND.

Công tác chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ được thực hiện nghiêm túc với các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc thù công tác của từng đơn vị.

Song hành cùng CBCS nam trong thực hiện công tác chuyên môn

Song hành cùng CBCS nam trong thực hiện công tác chuyên môn

Cơ quan Hội phụ nữ CATP đã tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc lồng ghép các nội dung nhiệm vụ bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ vào Nghị quyết của Đảng và các chương trình, kế hoạch công tác của CATP. Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp trong CATP đã xây dựng chương trình, kế hoạch công tác phù hợp với đặc thù công tác của đơn vị, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, chỉ đạo thực hiện, tham mưu, giám sát phản biện đạt được những kết quả nhất định. “Trong năm 2016, tổ chức bộ máy và hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ CATP và các đơn vị được kiện toàn,củng cố, thực hiện tốt quy chế hoạt động, đảm bảo phát huy, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chỉ huy các đơn vị và có sự phối hợp hiệu quả giữa các đơn vị chức nang trong công tác thực hiện chương trình bình đẳng giới” - lãnh đạo Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình trẻ em nhìn nhận.

Tin cùng chuyên mục