Tăng nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới

  • 29/07/2013 06:28
  • 0 bình luận
  • Tuyết Nhung
  • In bài
ANTĐ - Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Ninh vừa chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương tăng cường nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới (NTM). 

Cụ thể, Bộ KH-ĐT, Bộ Tài chính nghiên cứu, từ kế hoạch năm 2014 dành nguồn lực bố trí hỗ trợ cho xã với mức cao hơn hiện nay (bình quân khoảng 500 triệu đồng/xã) báo cáo  Thủ tướng Chính phủ. Đối với các xã điểm do Trung ương chỉ đạo, phải ưu tiên bố trí đủ vốn đầu tư hỗ trợ để các xã đạt chuẩn xã NTM trong năm 2014. Các địa phương tăng cường công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 và những năm tiếp theo; cân đối nguồn lực, lồng ghép chương trình mục tiêu trên địa bàn, ưu tiên bố trí vốn cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành cần sớm hoàn thành các thủ tục để ban hành các văn bản còn thiếu, nhất là quy trình xét công nhận địa phương đạt chuẩn NTM.

Tin cùng chuyên mục