Tăng mức xử phạt vi phạm an toàn thực phẩm

  • 03/01/2014 06:48
  • 0 bình luận
  • Duy Tiến
  • In bài
ANTĐ - Bắt đầu từ năm 2014, Nghị định 178 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm (ATTP) chính thức có hiệu lực. 

Theo đó, các hành vi đe dọa mất ATTP bị tăng mức xử phạt rất cao, mức tối đa là 100 triệu đồng đối với cá nhân và 200 triệu đồng đối với tổ chức vi phạm. Theo Sở Y tế Hà Nội, trong năm 2013, Sở và các đơn vị liên quan đã kiểm tra 110.410 lượt cơ sở về đảm bảo VSATTP, xử lý bằng hình thức cảnh cáo 1.855 cơ sở, phạt tiền 519 cơ sở, đình chỉ 31 cơ sở, hủy sản phẩm của 216 cơ sở. 

Tin cùng chuyên mục