Tăng lương tối thiểu vùng từ 1-1-2013

  • 07/12/2012 07:22
  • 0 bình luận
  • Thành Nam
  • In bài
ANTĐ - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 103-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động. Mức lương tối thiểu sẽ chia theo 4 vùng I, II, III, IV sẽ được áp dụng từ ngày 1-1-2013. Cụ thể, cao nhất là vùng I: 2.350.000  đồng/tháng; vùng II: 2.100.000  đồng/tháng; vùng III: 1.800.000  đồng/tháng; vùng IV: 1.650.000  đồng/tháng.

Trong đó, vùng I gồm các quận, thị xã Sơn Tây và các huyện Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Thanh Trì, Từ Liêm, Thường Tín, Hoài Đức, Thạch Thất, Quốc Oai, Thanh Oai, Mê Linh, Chương Mỹ; các quận và một số huyện của TP Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh... Vùng II gồm các huyện còn lại của TP Hà Nội, Hải Phòng, TP Hải Dương, TP Hưng Yên... Vùng III gồm các TP trực thuộc tỉnh còn lại và một số thị xã, huyện thuộc Hải Dương, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hưng Yên, Lào Cai, Nam Định, Hà Nam… Cuối cùng, vùng IV gồm các địa bàn còn lại.

Mức lương tối thiểu vùng mới cao hơn mức lương hiện nay khoảng từ 250.000 - 350.000 đồng/tháng. Chính phủ khuyến khích các doanh nghiệp trả lương cho người lao động cao hơn mức lương tối thiểu vùng quy định.

Nghị định cũng nêu rõ, mức lương tối thiểu vùng quy định như trên là cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận tiền lương, nhằm bảo đảm mức tiền lương tính theo tháng trả cho người lao động chưa qua đào tạo làm công việc đơn giản nhất trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ số ngày làm việc tiêu chuẩn trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu. Cùng với đó, mức tiền lương thấp nhất trả cho người lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

Đối với doanh nghiệp đã xây dựng và ban hành thang lương, bảng lương, phải căn cứ vào mức lương tối thiểu vùng để điều chỉnh các mức lương trong thang lương, bảng lương, phụ cấp lương, các mức lương trong hợp đồng lao động cho phù hợp với các thỏa thuận và quy định của pháp luật lao động.

Với các doanh nghiệp chưa xây dựng thang lương, bảng lương, sẽ căn cứ vào mức lương tối thiểu vùng để tính các mức lương khi xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương, tính các mức lương ghi trong hợp đồng lao động và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động.

Tin cùng chuyên mục

Liên kết hữu ích