Tăng cường kiểm soát các khu công nghiệp chưa có hệ thống xả thải

  • 31/12/2018 06:34
  • 0 bình luận
  • Thư Kỳ
  • In bài
ANTD.VN - Khu, cụm công nghiệp, làng nghề là nơi tập trung nhiều nguồn gây ô nhiễm môi trường, trong năm 2019, cơ quan chức năng sẽ tăng cường công tác kiểm soát vấn đề xả thải tại các nơi này. 
  Tăng cường kiểm soát các khu công nghiệp chưa có hệ thống xả thải ảnh 1

Kiểm tra kỹ thuật hệ thống xử lý nước thải tại Nhà máy xử lý nước thải Khu công nghiệp Điềm Thụy, tỉnh Thái Nguyên

Ông Nguyễn Thượng Hiền, Vụ trưởng Vụ Quản lý chất thải, Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 là công tác bảo vệ môi trường, Vụ sẽ kết hợp với các đơn vị, địa phương tăng cường công tác kiểm soát ô nhiễm khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tập trung vào các khu công nghiệp đang hoạt động nhưng chưa đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung…

Vụ Quản lý chất thải tiếp tục triển khai Đề án bảo vệ môi trường làng nghề; xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu về môi trường làng nghề trong cả nước để kịp thời theo dõi, tổng hợp các thông tin có liên quan; lồng ghép nội dung xử lý triệt để một số làng nghề gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng vào Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Năm 2018, Vụ Quản lý chất thải đã triển khai xây dựng các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất thải công nghiệp như Quy chuẩn Việt Nam về khí thải công nghiệp nhiệt điện, sản xuất phân bón hóa học; theo dõi, kiểm tra việc hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật về bảo vệ môi trường của các khu, cụm công nghiệp trên cả nước. 

Đến nay, cả nước có 228/283 khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung, chiếm 80%, tăng 7 khu công nghiệp so với năm 2017; 12 khu công nghiệp đang xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung chiếm 4%; các khu công nghiệp còn lại đang xây dựng lộ trình đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

Các hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp xử lý khoảng 71% lượng nước thải phát sinh. Trong số này, đã có 121 khu công nghiệp đầu tư lắp đặt thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục, đạt tỷ lệ trên 42% . Cả nước hiện có 587/1.143 cụm công nghiệp được quy hoạch đã đi vào hoạt động, trong đó mới có 55 cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung, chiếm 9,7%, tăng 4 cụm công nghiệp so với năm 2017.

Tin cùng chuyên mục