Tăng cường công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2013

  • 15/02/2013 08:00
  • 0 bình luận
  • Huệ Chi
  • In bài
ANTĐ - Thành ủy Hà Nội vừa Ban hành Chỉ thị số 16-CT/TU về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng, quân sự địa phương năm 2013. 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu, các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể thành phố và quận, huyện, thị xã tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình của Thành ủy về “Tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội”.

Theo đó, tiếp tục quán triệt, cụ thể hoá và thực hiện tốt các văn bản lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Thành ủy về công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Tăng cường công tác giáo dục quốc phòng, an ninh cho các đối tượng, kết hợp với giáo dục pháp luật, lịch sử, truyền thống… Lãnh đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ TP Hà Nội và các quận, huyện, thị xã năm 2013 bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng diễn tập chiến đấu trị an xã, phường, thị trấn sát với tình hình, nhiệm vụ ở từng cơ sở. Tiếp tục đào tạo cán bộ quân sự xã, phường, thị trấn; hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch nhà nước về quốc phòng. Tập trung chỉ đạo thực hiện Quyết định số 62/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

Tin cùng chuyên mục