Tăng cường công tác đảm bảo an toàn phòng cháy cho cấp cơ sở

  • 17/03/2021 16:16
  • 0 bình luận
  • Ánh Nguyệt
  • In bài
ANTD.VN - Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội vừa tiến hành bàn giao danh sách 360 cơ sở đang được Công an huyện quản lý là các cơ sở thuộc Phụ lục IV - Nghị định 136/2020/NĐ-CP, để UBND các xã, thị trấn tiếp tục quản lý theo đúng quy định hiện hành.
Tăng cường công tác đảm bảo an toàn phòng cháy cho cấp cơ sở ảnh 1

Các đơn vị của huyện Thanh Trì ký kết, bàn giao cơ sở thuộc danh mục cơ sở về an toàn PCCC do UBND cấp xã quản lý

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về PCCC&CNCH, phân cấp rõ các cơ sở thuộc diện quản lý Nhà nước về PCCC đối với Công an huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn, Công an huyện Thanh Trì đã tổ chức bàn giao danh sách các cơ sở thuộc phụ lục 4, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ về danh mục quản lý.

Qua công tác rà soát, trên địa bàn huyện Thanh Trì có các cơ sở do UBND cấp xã quản lý, cơ sở theo phụ lục 1 - Nghị định 136/CP của Chính phủ là 1.742 cơ sở; các cơ sở quản lý theo phụ lục 3, Nghị định 136/CP là 683 cơ sở.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì yêu cầu, lực lượng Công an và UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện công tác điều tra cơ bản, phân loại, rà soát lập danh sách và đưa vào quản lý các cơ sở mới phát sinh thuộc danh mục quản lý Nhà nước về PCCC theo phụ lục 1 - Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ; rà soát, đánh giá lại để đưa cơ sở vào quản lý hoặc bàn giao quản lý theo quy định, tránh bỏ lọt, sót cơ sở.

Đồng thời, đề nghị lãnh đạo UBND các xã, thị trấn bám sát vào các quy định của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ, các văn bản, quy phạm, pháp luật có liên quan đến công tác PCCC và CNCH để chỉ đạo lực lượng Công an xã, thị trấn, các lực lượng khác thuộc UBND xã, thị trấn thực hiện tốt, có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH đối với các cơ sở thuộc phụ lục 4, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP về danh mục cơ sở do UBND cấp xã quản lý.

Các đơn vị cơ sở khẩn trương phối hợp với Công an huyện sớm tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các cơ sở thuộc danh mục quản lý của UBND cấp xã; xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền công tác PCCC đến từng thôn, xóm và khu dân cư.

Thường xuyên, định kỳ, đột xuất kiểm tra công tác PCCC&CNCH đối với các cơ sở theo quy định tại Điều 16 - Nghị định 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về PCCC, tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở vi phạm nghiêm trọng theo quy định tại Điều 17, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP.

Tin cùng chuyên mục