Tặng “bạn vàng” 4 chữ

  • 09/05/2014 06:00
  • 0 bình luận
  • Đào Cốc Lục Tiên
  • In bài
ANTĐ - Bạn bè có năm bảy loại: Bạn tốt, bạn tâm giao, bạn tri kỷ tri âm, bạn thủy chung son sắt, bạn hờ, bạn… lợi dụng, thôi thì đủ cả.

Như ông Đặng Tiểu Bình bên Trung Quốc nói với quan và dân ông ấy: Chẳng có kẻ thù vĩnh cửu, cũng chẳng có bạn vĩnh viễn, chỉ có quyền lợi dân tộc là vĩnh viễn.Trung Quốc nói với ta trên các văn kiện, văn bản vẫn là bạn, “bạn vàng” nữa cơ… Ấy vậy mà “bạn vàng” chẳng có lúc nào cho chúng ta được yên. Lắm mưu nhiều kế quấy rối, xâm lấn, hù dọa, lúc nhỏ nhẻ lúc… trắng trợn.Bây giờ, hung hãn mang đủ cả tàu thủy, tàu bay rõ là cái kiểu “lấy thịt đè người”, cắm giàn khoan vào sâu chủ quyền biển của ta. Chúng ta vẫn mong muốn hữu nghị, bạn bè thực lòng với Trung Quốc vì đã có nhiều lúc hai nước thực sự là bạn bè.Ai dè, “bạn vàng” trở mặt trắng trợn thế, mặc dù vài năm trước các “bạn” đã tặng chúng tôi hơn chục cái chữ. 


Tình hình này tặng lại… bạn 4 chữ rõ ràng, ngắn gọn nhé: Hàng xóm xấu bụng!

Tin cùng chuyên mục