Tâm và tầm

  • 06/08/2007 07:47
  • 0 bình luận
  • Đan Thanh
(ANTĐ) - Nhìn vào cơ cấu tổ chức bộ máy Chính phủ nhiệm kỳ mới, có thể nhận thấy là các thành viên Chính phủ trẻ tuổi hơn, được đào tạo tốt hơn và có tính kế thừa. Một số nhà quan sát nước ngoài cho rằng, các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ này thể hiện tính kỹ trị cao hơn các nhiệm kỳ trước. Chính phủ mới là một bước tiến của công cuộc cải cách hành chính.

Tâm và tầm

(ANTĐ) - Nhìn vào cơ cấu tổ chức bộ máy Chính phủ nhiệm kỳ mới, có thể nhận thấy là các thành viên Chính phủ trẻ tuổi hơn, được đào tạo tốt hơn và có tính kế thừa. Một số nhà quan sát nước ngoài cho rằng, các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ này thể hiện tính kỹ trị cao hơn các nhiệm kỳ trước. Chính phủ mới là một bước tiến của công cuộc cải cách hành chính.

Tuy vậy, bộ máy Chính phủ hiện nay cũng chỉ là bước quá độ để phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 10 năm đã được Đại hội Đảng X thông qua. Trọng trách đặt trên vai Chính phủ mới thật là nặng nề. Nghị quyết Đại hội X đặt ra 3 nhóm nhiệm vụ cân bằng nhau, đó là 3 trụ cột: kinh tế – xã hội – môi trường.

Trong chiến lược phát triển, phải coi phát triển con người là số một, kinh tế là phương tiện công cụ; tăng trưởng nhanh nhưng phải gắn với phát triển văn hóa, phát tiển toàn diện con người; thực hiện dân chủ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường.

Chính phủ mới còn một nhiệm vụ quan trọng: Chuẩn bị mọi điều kiện tiền đề để phát triển bền vững sau năm 2010, đồng thời phải chuẩn bị chiến lược phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2011-2020. Với những nhiệm vụ nặng nề đó, nếu không tổ chức lại các Bộ thật tốt thì việc đổi mới cơ cấu sẽ không có ý nghĩa. Sáp nhập là để trở thành một Bộ thống nhất, “sản phẩm” của một Bộ chính là chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển về lĩnh vực đó một cách tổng thể trong cơ cấu kinh tế – xã hội toàn quốc.

Để có được một “Bộ thống nhất”, điều kiện tiên quyết là các Bộ trưởng có đủ bản lĩnh, có tâm và tầm. Nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư, nguyên Trưởng ban Nghiên cứu của Thủ tướng, cho rằng, điều lo nhất hiện nay là đội ngũ cán bộ, công chức các Bộ, vừa thái quá, vừa bất cập.

Thái quá là, những việc lâu nay đang làm, giờ không được làm nhưng vẫn làm.

Bất cập là, các bộ bây giờ phải có đội ngũ chuyên nghiệp làm chính sách, vì chức năng nhiệm vụ của các bộ là làm chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển... nhưng vẫn chưa chuẩn bị kịp.

Xu thế dân chủ hóa trong quản lý kinh tế – xã hội là xu thế tất yếu không thể cưỡng lại được. Phân cấp quản lý càng sâu bao nhiêu thì càng cần có người điều tiết, phối hợp càng phải giỏi, càng có khả năng bao quát, có tầm chỉ huy như một “nhạc trưởng”.

Bộ máy Chính phủ đã hoàn tất nhưng sẽ còn phải tiếp tục hoàn thiện. Bộ máy cấp Trung ương đã đổi mới, trong khi bộ máy hành chính địa phương vẫn như cũ thì vẫn còn rắc rối lớn. Hội nghị Trung ương 5 vừa qua đã có quyết sách mới về việc thay đổi sự lãnh đạo của Đảng không chỉ ở Trung ương mà thay đổi có tính hệ thống. “Tâm và tầm” đã được nói tới nhiều.

Trong lời phát biểu nhậm chức, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh: “Thách thức lớn nhất đối với Chính phủ và hệ thống hành chính Nhà nước là phải vượt lên chính mình”.

Có tâm và có tầm thì mới vượt lên được chính mình.

Đan Thanh

Tin cùng chuyên mục