Tạm dừng việc sáp nhập sở ngành tại các tỉnh

  • 07/12/2018 14:06
  • 0 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài
ANTD.VN - Bộ Nội vụ vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị tạm dừng việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện.
Bộ Nội vụ vừa có văn bản đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tạm dừng việc sáp nhập

Bộ Nội vụ vừa có văn bản đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tạm dừng việc sáp nhập

Trong văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, thực hiện Nghị quyết của Trung ương về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ quan này đang xây dựng các dự thảo Nghị định về cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và cấp huyện trình cấp có thẩm quyền.

Đây sẽ là cơ sở để phân cấp cho chính quyền địa phương quyết định sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm phù hợp với đặc điểm đô thị, nông thôn, hải đảo và yêu cầu quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực ở địa phương.

Hiện 2 dự thảo này đã trình Chính phủ và báo cáo Ban cán sự Đảng Chính phủ để trình Bộ Chính trị cho ý kiến một số nội dung liên quan tới khung số lượng cơ quan chuyên môn, tiêu chí thành lập tổ chức, biên chế tối thiểu, số lượng cấp phó tối đa của một tổ chức hành chính ở địa phương làm cơ sở để phân cấp cho chính quyền địa phương quyết định sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, huyện một cách phù hợp.

Trong khi Chính phủ chưa ban hành 2 nghị định này, Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tạm dừng việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện.

Tin cùng chuyên mục