Tạm dừng việc khai thác cát trên sông Đồng Nai

  • 04/01/2019 09:27
  • 0 bình luận
  • Vinh Nghĩa
  • In bài
ANTD.VN -Ngày 3-1, Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, UBND tỉnh đã có Công văn gửi các Sở, ban ngành về việc tạm dừng hoạt động khai thác cát trên sông Đồng Nai thuộc địa phận tỉnh Lâm Đồng.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo việc tạm dừng hoạt động khai thác cát trên sông Đồng Nai thuộc địa phận tỉnh Lâm Đồng đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan biết, thực hiện.

Thời gian tạm dừng từ ngày 1/1/2019 cho đến khi ba địa phương Đồng Nai, Bình Phước và Lâm Đồng thống nhất việc tiếp tục hoặc chấm dứt hoạt động khai thác cát trên sông Đồng Nai thời gian tới. Trong thời gian tạm dừng, nghiêm cấm toàn bộ các hoạt động khai thác cát tại khu vực này.

Các tàu khai thác cát trên sông Đồng Nai.

Các tàu khai thác cát trên sông Đồng Nai.

Đồng thời, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng giao các huyện Đạ Tẻh, Cát Tiên thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện tạm dừng hoạt động khai thác cát trên sông Đồng Nai của các tổ chức, cá nhân, có liên quan và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm.

UBND tỉnh Lâm đồng giao Công an tỉnh chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với các địa phương và Công an hai tỉnh Đồng Nai, Bình Phước để kiểm tra, xử lý nghiêm hoạt động khai thác cát trên sông Đồng Nai trong thời gian tạm dừng nêu trên.

Tin cùng chuyên mục