Xe+

Tạm dừng thu phí tại trạm BOT Tào Xuyên từ 10-8

  • 07/08/2017 17:49
  • 1 bình luận
  • Hải Dương
  • In bài
ANTD.VN -Từ 10-8, trạm thu phí  Tào Xuyên, Thanh Hóa  thu phí hoàn vốn cho tuyến đường tránh TP Thanh Hóa sẽ tạm dừng thu phí để tính toán lại. 

Bộ GTVT vừa yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt nam tạm dừng thu giá sử dụng dịch vụ đường bộ tại Trạm Tào Xuyên từ 0 giờ 00 phút ngày 10/8/2017để tiếp tục đàm phán và xử lý theo quy định.

Theo Bộ GTVT, trạm thu phí Tào Xuyên thu phí hoàn vốn cho dự án xây dựng QL1A đoạn tránh TP Thanh Hóa theo hình thức hợp đồng BOT. 

Tạm dừng thu phí tại trạm BOT Tào Xuyên từ 10/8

Tạm dừng thu phí tại trạm BOT Tào Xuyên từ 10/8

Theo Hợp đồng và các phụ lục Hợp đồng dự án giữa Tổng cục Đường bô Việt Nam và nhà đầu tư thì tổng mức đầu tư của dự án 822 tỷ đồng, thời gian thu phí hoàn vốn 27 năm 8 tháng, thời gian thu phí tạo lợi nhuận là 3 năm.

Tuy nhiên, trong thời gian thu giá, quyết toán chi phí đầu tư và rà soát lại Hợp đồng dự án, một số chỉ tiêu tính phương án tài chính thay đổi như: Tổng vốn đầu tư của dự án giảm 36 tỷ đồng, từ 822 tỷ đồng xuống 786 tỷ đồng; Lưu lượng phương tiện thực tế qua trạm thu giá tăng cao hơn so với dự kiến tại hợp đồng dự án; Phương án tài chính của Phụ lục Hợp đồng số 3/38-CĐBVN/HĐ/2008 tính trùng lãi phần vốn BOT; những chỉ tiêu đầu vào để tính phương án tài chính thay đổi dẫn đến thời gian thu hoàn vốn của dự án giảm xuống còn 7 năm 2 tháng.

Bộ GTVT cho rằng, thời gian thu hoàn vốn của dự án từ 27 năm 8 tháng giảm xuống còn 7 năm 2 tháng, thời điểm thu tạo lợi nhuận của Nhà đầu tư sớm hơn dự kiến chỉ còn 20 năm. Việc giữ nguyên thời gian thu phí tạo lợi nhuận là 3 năm như hợp đồng ban đầu là chưa hợp lý.

Bộ GTVT đã giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam đàm phán với nhà đầu tư điều chỉnh mức lợi nhuận. Theo báo cáo của Tổng cục Đường bộ, sau nhiều vòng đàm phán, các bên chưa thống nhất mức lợi nhuận của dự án. Theo Phụ lục hợp đồng dự án, thời gian thu phí hoàn vốn cho dự án đã kết thúc.

Tính đến ngày 31/7/2017, nhà đầu tư đã thu tạo lợi nhuận được hơn 1 năm. Số thu tạo lợi nhuận cho nhà đầu tư đến hết 31/7/2017 đã lớn hơn số cao nhất so với các phương án đàm phán mức lợi nhuận của nhà đầu tư Tổng cục Đường bộ đã đưa ra.

Tin cùng chuyên mục