Tạm dừng mở ngành đào tạo khoa học giáo dục, giáo viên

  • 15/07/2013 06:36
  • 1 bình luận
  • Bảo Anh
  • In bài
ANTĐ - Bộ GD-ĐT mới đây đã có văn bản gửi các cơ sở giáo dục về việc tạm dừng xem xét hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo mới trình độ ĐH, CĐ với các khối ngành khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên. 

Việc dừng mở ngành đào tạo mới nhằm phục vụ việc rà soát, thống kê và quy hoạch mạng lưới các cơ sở đào tạo sư phạm trong cả nước. Trên cơ sở rà soát, quy hoạch mạng lưới và những điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo của các cơ sở đào tạo, quy hoạch phát triển nhân lực sư phạm ở từng địa phương và của các vùng, miền ở từng giai đoạn, Bộ GD-ĐT sẽ ban hành những chính sách cụ thể để cân đối giữa cung và cầu nhân lực sư phạm, tập trung nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục.                     Tin cùng chuyên mục