Tạm dừng cấp xe công cho các cơ quan Nhà nước

  • 04/04/2018 11:05
  • 0 bình luận
  • Hà Loan
  • In bài
ANTD.VN - Bộ Tài chính đề nghị các bộ ngành, địa phương tạm dừng giao, chuyển xe ô tô công cho các đơn vị trực thuộc.

Cụ thể, trong văn bản gửi các bộ ngành, địa phương, Bộ Tài chính đề nghị, trong thời gian các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công chuẩn bị được ban hành, các bộ, ngành, địa phương tạm dừng xem xét, giao, điều chuyển, bán xe ô tô công cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, ban quản lý dự án. Bộ Tài chính cũng lưu ý đề nghị trên có trường hợp loại trừ là xe của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Tạm dừng cấp xe công cho các cơ quan Nhà nước

Việc tạm dừng trên theo lãnh đạo Bộ Tài chính sẽ áp dụng tới khi Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công thay thế quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đề nghị các bộ ngành, địa phương tạm dừng xem xét, quyết định sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư kể từ ngày 1/1 cho đến khị có nghị định của Chính phủ.

Tin cùng chuyên mục