• Không có vùng cấm trong hoạt động vận tải

    Không có vùng cấm trong hoạt động vận tải

    ANTĐ - Phân tích nguyên nhân dẫn đến gia tăng TNGT nghiêm trọng thời gian qua, gốc của vấn đề là quản lý vận tải và kiểm tra, kiểm soát. “Thuốc" chúng ta đã bốc đúng, nhưng còn cách uống và liều lượng ra sao?