• Hàng tỷ đồng đắp chiếu: Nhà máy mọc rêu

    Hàng tỷ đồng đắp chiếu: Nhà máy mọc rêu

    ANTĐ - Chương trình Nước sạch nông thôn giúp người dân có nguồn nước đảm bảo vệ sinh đã được thành phố Hà Nội chỉ đạo thực hiện từ lâu. Cách đây gần 10 năm, ngân sách thành phố đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng để xây dựng 16 trạm bơm lọc nước sạch cung cấp cho người dân một số vùng ngoại thành Hà Nội. Ấy vậy mà, đến nay thời gian đằng đẵng trôi qua... trạm bơm đã xong, nhưng đống tiền tỷ ấy cứ nằm đắp chiếu.