• Lắp đặt camera tại các hồ chứa lớn đang thi công

    Lắp đặt camera tại các hồ chứa lớn đang thi công

    ANTĐ - Bộ trưởng Bộ NN&PTNT vừa yêu cầu Cục Quản lý xây dựng công trình (Tổng cục Thủy lợi) lắp đặt camera tại các hồ chứa nước lớn đang thi công. Cùng với đó sẽ lắp đặt các thiết bị đo thông số tự động  để phục vụ quản lý vận hành hồ chứa.