• Thuận tay trái hay phải là do gene

    Thuận tay trái hay phải là do gene

    ANTĐ - Một nghiên cứu được đăng trên tạp chí PLoS Genetics cho thấy, gene có vai trò định hướng cơ quan nội tạng cũng có thể ảnh hưởng đến việc một người nào đó thuận tay phải hay tay trái. 

  • Dùng tay trái giúp kiềm chế tốt hơn

    Dùng tay trái giúp kiềm chế tốt hơn

    ANTĐ - Một nghiên cứu mới của các nhà khoa học Mỹ đăng trên tạp chí “Xu thế gần của tâm lý học” số mới nhất cho thấy, việc tập luyện để sử dụng tay không thuận của bạn nhiều hơn có tác dụng chống lại sự bùng phát những cơn giận dữ tốt hơn.