• Hoàn thành hồ sơ “Tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt”

    Hoàn thành hồ sơ “Tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt”

    ANTĐ - Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam vừa hoàn thành hồ sơ “Tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt”. Dự kiến, sau khi có sự thẩm định của Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, hồ sơ này sẽ được đệ trình Thủ tướng Chính phủ, gửi tới UNESCO xem xét công nhận là  Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2015. 

  • Huyền thiêng Côn Đảo

    Huyền thiêng Côn Đảo

    (ANTĐ) - Ngoài một Côn Đảo nơi đầu sóng ngọn gió, một Côn Đảo với số dân đang sinh sống ít hơn số tù nhân đã hy sinh trong thời kỳ thực dân Pháp và đế quốc Mỹ chiếm đóng, Côn Đảo nơi chúng tôi có dịp ghé thăm vào những ngày cuối tháng 6 này còn nhiều điều bí ẩn.