• Không chấp nhận hoạt động báo chí tư nhân

    Không chấp nhận hoạt động báo chí tư nhân

    ANTĐ -Chiều 17-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến vào dự thảo Luật báo chí (sửa đổi). Do tính chất quan trọng nên dự thảo Luật Báo chí lần này đã được chỉnh sửa rất kỹ, qua 17 lần bản thảo, kết cấu gồm 6 chương với 60 điều, trong đó có 31 điều xây dựng mới, 29 điều sửa đổi, bổ sung.