• Tiến tới mạng 5G

    Tiến tới mạng 5G

    ANTĐ - Theo các chuyên gia công nghệ thông tin, với tốc độ phát triển nhanh chóng của công nghiệp di động toàn cầu như hiện nay, người tiêu dùng có lẽ đã có thể bắt đầu hy vọng vào sự xuất hiện của mạng 5G nào đó trong nay mai...