• Bất động sản vẫn “khát” vốn

    Bất động sản vẫn “khát” vốn

    ANTĐ - Ngân hàng Nhà nước đã cho phép nới tín dụng đối với một số lĩnh vực liên quan tới bất động sản (BĐS). Thế nhưng, liều thuốc “tăng lực” này là chưa đủ trong bối cảnh thị trường tuột dốc khá sâu và nhiều doanh nghiệp đang ngấp nghé bờ phá sản.