• Sắp đặt sa bàn với đồ chơi

    Sắp đặt sa bàn với đồ chơi

    ANTĐ - Từ các đồ chơi bình dân của Việt Nam và Nhật Bản, 2 nghệ sĩ đến từ đất nước mặt trời mọc là Hayashi Yasuhiko và Nakano Yusuke sẽ hình thành nên triển lãm sắp đặt mô hình nhựa sa bàn.