• Lỗi lầm và sự sám hối

    Lỗi lầm và sự sám hối

    ANTĐ - “Em cứ về với các con. Chúng luôn thương và rất cần em. Tôi bỏ qua tất cả. Em hãy vì chúng mà trở về. Em về đúng vai trò một người mẹ, sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra”.